f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
Bangkok Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
"ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา แขวงทางหลวงกรุงเทพ" ประจำวันที่ 27 กันยายน 2564
ลงวันที่ 30/09/2564

ภาพการปฏิบัติงาน "ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา แขวงทางหลวงกรุงเทพ" ของแขวงทางหลวงกรุงเทพสำนักงานทางหลวงที่ 13 เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชน

ประจำวันที่ 27 กันยายน 2564


'