f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ดำเนินการเก็บเศษวัสดุ ขยะ ออกจากสายทาง ทาสีทับรอยขีดเขียน บริเวณอุโมงค์หลักสี่ บนทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) และปรับระดับผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 304 (ถนนรามอินทรา)
ลงวันที่ 24/12/2562

วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 แขวงทางหลวงกรุงเทพ โดย หมวดทางหลวงหลักสี่ ดำเนินการเก็บเศษวัสดุ ขยะ ออกจากสายทาง ทาสีทับรอยขีดเขียน บริเวณอุโมงค์หลักสี่ บนทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) และปรับระดับผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 304 (ถนนรามอินทรา) เพื่ออำนวยความสะดวก ความสะอาดของเส้นทาง และความปลอดภัยของผู้ใช้ทางต่อไป


'