f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
Bangkok Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
หมวดทางหลวงรามอินทรา
ลงวันที่ 26/11/2561

พื้นที่และสายทางในความรับผิดชอบ  ของหมวดทางหลวงรามอินทรา แขวงทางหลวงกรุงเทพ

 

ทางหลวงหมายเลข

หมายเลขควบคุม

ตอน

กม. กม.

ระยะทางจริง(กม.)

0304

0202

คันนายาว - แยกเข้ามีนบุรี

19+600

26+089

6.469

0350

0100 รัชดาภิเษก - รามอินทรา 0+000 4+405 7.842

0351

0100 แยกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - คันนายาว 0+000 12+327.688 12.328

 

         

 

         

 

ติดต่อเรา

ที่อยู่สำนักงาน  : เลขที่  197  ถนนรัชดาภิเษก - รามอินทรา แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว  กรุงเทพฯ   10230

เบอร์โทร : 0-2540-3865

เบอร์แฟกซ์ :  ไม่มี

อีเมล์  DOH1.BANGKAPI@GMAIL.COM

เฟชบุ๊ก หมวดทางหลวงรามอินทรา แขวงทางหลวงกรุงเทพ


'