f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
Bangkok Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
หมวดทางหลวงรามอินทรา
ลงวันที่ 03/04/2566

พื้นที่และสายทางในความรับผิดชอบ  ของหมวดทางหลวงรามอินทรา แขวงทางหลวงกรุงเทพ

 

ทางหลวงหมายเลข

หมายเลขควบคุม

ตอน

กม. กม.

304

0202

คันนายาว - แยกเข้ามีนบุรี

19+600

26+089

350

0100 รัชดาภิเษก - รามอินทรา 0+000 4+406

351

0100 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - คันนายาว 0+000 12+328

 

ติดต่อเรา

ที่อยู่สำนักงาน  197  ถนนรัชดาภิเษก - รามอินทรา แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว  กรุงเทพฯ   10230

เบอร์โทร : 02-540-3865

หัวหน้าหมวดทางหลวงรามอินทรา : นางสาวบิลป์ ประชุมแสน [โทร : 094-552-1223]  


'