f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
Bangkok Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
หมวดทางหลวงสุทธิสาร
ลงวันที่ 03/04/2566

พื้นที่และสายทางในความรับผิดชอบ  ของหมวดทางหลวงสุทธิสาร แขวงทางหลวงกรุงเทพ

 

ทางหลวงหมายเลข

หมายเลขควบคุม

ตอน

กม. กม.

31

0101

ดินแดง – งามวงศ์วาน

4+990

14+700

302

0100 แยกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ – สี่แยกแคราย 0+000 2+150

336

0100 ทางแยกต่างระดับลาดพร้าว 0+000 0+851

 

ติดต่อเรา

ที่อยู่สำนักงาน  : 347 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เบอร์โทร : 02-290-0360

หัวหน้าหมวดทางหลวงสุทธิสาร : นางสาวปวีณา จันทนุภา [โทร : 081-547-0828] 


'