f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
Bangkok Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
หมวดทางหลวงลำลูกกา
ลงวันที่ 29/03/2566

พื้นที่และสายทางในความรับผิดชอบ  ของหมวดทางหลวงลำลูกกา  แขวงทางหลวงกรุงเทพ

 

ทางหลวงหมายเลข

หมายเลขควบคุม

ตอน

กม. กม.

1

0102

แยก คปอ. - สนามกีฬาธูปเตมีย์

24+700

27+710

3312

0100 สนามกีฬาธูปเตมีย์ - ลำลูกกา 0+000 12+348

3901

0601 บึงคำพร้อย – คลองพระยาสุเรนทร์ 30+600 34+916

3902

0601 บึงคำพร้อย –  คู้บอน 30+600 39+607

 

 

 

ติดต่อเรา

ที่อยู่สำนักงาน  :  232 ซอยวิภาวดีรังสิต 80 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

เบอร์โทร : 02-011-6278

หัวหน้าหมวดทางหลวงลำลูกกา : นายปรัชญ์ ทัศนียาภรณ์ [โทร : 086-324-5862]

 

 

 


'