f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมา งานตีเส้นและเครื่องหมายจราจร ในทางหลวงหมายเลข 3119 ตอน มีนบุรี - แยกเคหะร่มเกล้า ระหว่าง กม.0+000 - กม.5+309 (ด้านซ้ายทางและขวาทาง) ปริมาณงาน 670 ตร.ม. 09/04/2563 09/04/2563 411/-/63/213 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
2 จ้างเหมา งานจราจรสงเคราะห์และสิ่งอำนวยความปลอดภัย ในทางหลวงหมายเลข 304 ตอน แยกเข้ามีนบุรี - คลองหลวงแพ่ง ระหว่าง กม.39+955 - กม.40+700 (ด้านซ้ายทางและขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/04/2563 09/04/2563 411/-/63/214 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
3 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2563 09/04/2563 411/45/63/212 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2563 09/04/2563 411/60/63/211 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2563 09/04/2563 411/60/63/210 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
6 จ้างเหมา งานป้ายจราจร (Repair of Traffic Sign) ในทางหลวงหมายเลข 31 ตอน ดินแดง - งามวงศ์วาน - ดอนเมือง ระหว่าง กม.12+360 - กม.26+540 (สะพานกลับรถ) ปริมาณงาน 61 ชุด 08/04/2563 08/04/2563 411/-/63/208 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
7 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/04/2563 08/04/2563 411/45/63/206 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
8 จ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 351 ตอนควบคุม 0100 ตอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - คันนายาว ตอน 6 ระหว่าง กม.10+500 - กม.11+500 เป็นช่วงๆ 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,024 ม.) 07/04/2563 07/04/2563 กท./e/27/2563 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
9 จ้างเหมา งานบำรุงรักษา ราวกันอันตราย กำแพงกันอันตราย ในทางหลวหมายเลข 31 ตอน ดินแดง - งามวงศ์วาน ระหว่าง กม.11+000 - กม.11+450 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 126 เมตร 03/04/2563 03/04/2563 411/-/63/204 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
10 จ้างเหมา งานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ในทางหลวงหมายเลข 31 ตอน ดินแดง - งามวงศ์วาน ระหว่าง กม.10+625 - กม.10+920 , กม.10+455 - กม.10+795 และ กม.10+455 - กม.10+750 ปริมาณงาน 805.00 ตร.ม. 03/04/2563 03/04/2563 411/-/63/203 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
11 จ้างเหมางานสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 302 ตอน แยกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - สี่แยกแคราย บริเวณ กม.0+116, กม.0+619 และ กม.1+174 ปริมาณงาน 1,250 ตร.ม. 02/04/2563 02/04/2563 411/-/63/199 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
12 จ้างเหมา รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3702 ตอนควบคุม 0100 ตอน ถนนศรีนครินทร์ - ลาดกระบัง ตอน 1 ระหว่าง กม.0+352 - กม.3+180 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,295 ตร.ม.) 02/04/2563 02/04/2563 411/-/63/198 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
13 จ้างเหมา รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3701 ตอนควบคุม 0100 ตอน ถนนศรีนครินทร์ - ลาดกระบัง ตอน 1 ระหว่าง กม.0+312 - กม.3+180 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,295 ตร.ม.) 02/04/2563 02/04/2563 411/-/63/197 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
14 งานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0201 ตอน คลองประปา – คันนายาว ระหว่าง กม.10+600 – 11+200 เป็นช่วงๆ (สะพานข้ามวงเวียนหลักสี่) และ กม.8+851 (สะพานข้ามแยกหลักสี่) ปริมาณงาน 2 แห่ง 01/04/2563 23/03/2563 63037434009 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
15 จ้างเหมา งานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ในทางหลวงหมายเลข 3902 ตอน คู้บอน - ประเวศ ระหว่าง กม.39+607 - กม.40+050 และ กม.49+725 - กม.52+420 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1,290 ตร.ม. 01/04/2563 01/04/2563 411/-/63/195 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 206 รายการ