f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
136 งานกำแพงกันเศษวัสดุตกหล่นบนราวสะพานแบบโปร่ง (ACRYLIC PANEL PROTECTION GUARD) ทางหลวงหมายเลข 350 ตอนควบคุม 0100 ตอน รัชดาภิเษก - รามอินทรา ระหว่าง กม. 3+690 - กม. 3+790 (ด้านซ้ายทางและขวาทาง) ปริมาณงาน 200 เมตร 06/11/2562 62117074744 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
137 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 11/11/2562 41160/63/17 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
138 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/10/2562 411/60/63/08 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
139 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/10/2562 411/35/63/02 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
140 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาาะจง 26/09/2562 411/40/62/519 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
141 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 23/09/2562 4113562514 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
142 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 19/09/2562 411/35/62/487 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
143 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ 17/09/2562 411/40/62/493 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
144 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/09/2562 411/40/62/489 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
145 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ 13/09/2562 411/40/62/484 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
146 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 06/09/2562 411/60/62/472 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
147 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 06/09/2562 411/35/62/471 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
148 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 02/09/2562 411/60/62/468 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
149 จ้างเหมา งานฉุกเฉิน (การจราจรผ่านได้) ในทางหลวงหมายเลข 3701 ตอน ถนนศรีนครินทร์ - ลาดกระบัง ระหว่าง กม.13+118-กม.13+533 ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/08/2562 411/-/62/207 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
150 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 26/08/2562 411/60/62/459 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
แสดง 136 ถึง 150 จาก 265 รายการ