f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
151 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 31 ตอนควบคุม 0102 ตอน งามวงศ์วาน-ดอนเมือง ระหว่าง กม.25+500–กม.26+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/08/2562 62087408587 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
152 จ้างเหมา งานซ่อมทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน และทางจักรยาน ในทางหลวงหมายเลข 304 ตอน แยกเข้ามีนบุรี-คลองหลวงแพ่ง บริเวณ กม.33+010 (ปากซอยสุเหร่าบ้านเกาะ) ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/08/2562 411/-/62/456 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
153 จ้างเหมา งานซ่อมทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน และทางจักรยาน ในทางหลวงหมายเลข 31 ตอน งามวงศ์วาน - ดอนเมือง ระหว่าง กม.21+055 - กม.21+100 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/08/2562 411/-/62/453 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
154 จ้างเหมา งานป้ายจราจร ในทางหลวงหมายเลข 31 ตอน ดินแดง-งามวงศ์วาน ระหว่าง กม.9+700-กม.11+200 (บริเวณทางแยกลาดพร้าว) ปริมาณงาน 68.35 ตร.ม. 21/08/2562 411/-/62/448 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
155 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0201 ตอน คลองประปา ถึง คันนายาว ระหว่าง กม. 5+651- กม. 12+000 (ด้านซ้ายทางและขวาทาง) เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 12,617 เมตร 15/08/2562 62087311024 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
156 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0203 ตอน แยกเข้ามีนบุรี ถึง คลองหลวงแพ่ง ระหว่าง กม. 30+800 - กม. 31+600 (ด้านซ้ายทางและขวาทาง) เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 4,180 ตร.ม. 15/08/2562 411.X_26300_304 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
157 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 15/08/2562 411/35/62/437 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
158 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 24 รายการ 14/08/2562 411/60/62/441 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
159 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 30/07/2562 411/35/62/420 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
160 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 26/07/2562 411/60/62/421 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
161 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 26/07/2562 411/35/62/419 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
162 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 09/07/2562 411/60/62/395 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
163 จ้างเหมา งานจราจรสงเคราะห์ และสิ่งอำนวยความปลอดภัย ในทางหลวงหมายเลข 304 ตอน แยกเข้ามีนบุรี - คลองหลวงแพ่ง ระหว่าง กม.35+180 (ทางข้ามซีพีฟอร่าวิวส์) และ กม.37+527 (ทางข้ามหมู่บ้านภัสสร 10) ปริมาณงาน 4 แห่ง 08/07/2562 411/-/62/393 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
164 จ้างเหมา งานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ในทางหลวงหมายเลข 351 ตอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - คันนายาว บริเวณ กม.9+178 (บริเวณแยกเกษตร-นวมินทร์) ปริมาณงาน 584 ตร.ม. 05/07/2562 411/-/62/390 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
165 จ้างเหมา งานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ในทางหลวงหมายเลข 304 ตอน แยกเข้ามีนบุรี - คลองหลวงแพ่ง ระหว่าง กม.39+850 - กม.40+800 (ด้านซ้ายทางและขวาทาง) ปริมาณงาน 913 ตร.ม. 05/07/2562 411/-/62/389 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
แสดง 151 ถึง 165 จาก 265 รายการ