f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
166 จ้างเหมา งานป้ายและเครื่องหมายจราจร ในทางหลวงหมายเลข 304 ตอน แยกเข้ามีนบุรี - คลองหลวแพ่ง ระหว่าง กม.37+027 - กม.38+027 ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/07/2562 411/-/62/388 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
167 จ้างเหมา งานป้ายจราจร ในทางหลวงหมายเลข 304 ตอน แยกเข้ามีนบุรี - คลองหลวงแพ่ง ระหว่าง กม.33+050 - กม.42+185 (ด้านซ้ายทางและขวาทาง) ปริมาณงาน 27.48 ตร.ม. 05/07/2562 411/-/62/387 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
168 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 04/07/2562 411/60/62/380 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
169 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 04/07/2562 411/45/62/378 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
170 ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/07/2562 411/งท/30/62/42 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
171 จ้างเหมา งานไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 3902 ตอน คู้บอน - ประเวศ ที่ กม.49+725 (บริเวณทางแยกซอยรามคำแหง 118 แยก 33) ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/07/2562 411/-/62/375 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
172 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 03/07/2562 4113562365 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
173 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 01/07/2562 411/60/62/367 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
174 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 01/07/2562 411/60/62/366 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
175 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 01/07/2562 411/60/62/364 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
176 ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักร จำนวน 2 รายการ 27/06/2562 411/30/62/359 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
177 งานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด บนทางหลวงหมายเลข 3119 ตอนควบคุม 0102 ตอน แยกเคหะร่มเกล้า–ลาดกระบัง ระหว่าง กม.5+700 - กม.6+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/06/2562 คค 06074/(พ)/5.1/39/2562 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
178 ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีตผสมร้อน จำนวน 1 รายการ 25/06/2562 411/60/62/353 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
179 จ้างเหมา งานไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 304 ตอน แยกเข้ามีนบุรี - คลองหลวงแพ่ง ระหว่าง กม.35+950 - กม.36+160 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/06/2562 411/-/62/351 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
180 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 24/06/2562 411/60/62/350 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
แสดง 166 ถึง 180 จาก 265 รายการ