f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
166 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 21/02/2562 21/02/2562 411/60/62/173 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
167 จ้างเหมา รหัสงาน 21400 งานจราจรสงเคราะห์และสิ่งอำนวยความปลอดภัย ทล.31 กม.24+275 21/02/2562 21/02/2562 411/-/62/171 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
168 จ้างเหมา รหัสงาน 21412 งานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ทล.31 กม.11+432 ด้านซ้ายทาง 21/02/2562 21/02/2562 411/-/62/170 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
169 จ้างเหมา รหัสงาน 21412 งานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ทล.31 กม.24+000 21/02/2562 21/02/2562 411/-/62/169 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
170 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 21/02/2562 21/02/2562 411/45/62/168 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
171 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยของแขวงทางหลวงกรุงเทพ เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน แยกเข้ามีนบุรี - คลองหลวงแพ่ง กม.39+800–กม.40+300 (เป็นช่วงๆ 14/02/2562 13/02/2562 สทล.13ขท.กรุงเทพ.2/วผ.006/62 ลงวันที่ 13 กพ. 2562 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
172 จ้างเหมา รหัสงาน ๒๑๔๑๒ งานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ในทางหลวงหมายเลข ๓๑ ตอน ดินแดง - งามวงศ์วาน ระหว่าง กม.๗+๘๐๐ - กม.๘+๒๐๐ ทางขนาน (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน ๔๘๐.๐๐ ตร.ม. 12/02/2562 12/02/2562 411/-/62/155 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
173 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ 12/02/2562 12/02/2562 411/45/62/153 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
174 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 05/02/2562 05/02/2562 411/60/62/148 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
175 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 01/02/2562 01/02/2562 411/60/62/140 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
176 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 01/02/2562 01/02/2562 411/60/62/141 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
177 ซื่้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 31/01/2562 31/01/2562 411/45/62/138 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
178 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 25/01/2562 25/01/2562 41/60/62/133 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
179 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 17/01/2562 17/01/2562 411/60/62/131 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
180 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 10/01/2562 10/01/2562 411/60/62/117 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
แสดง 166 ถึง 180 จาก 206 รายการ