f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
181 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 23/05/2562 411/60/62/290 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
182 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 17/05/2562 411/45/62/284 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
183 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวน 1 รายการ 13/05/2562 411/35/62/278 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
184 จ้างเหมา งานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ทางหลวงหมายเลข 351 ตอน แยกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - คันนายาว ที่ กม.8+075 (บริเวณทางแยกสวนน้ำ) ปริมาณงาน 606 ตร.ม. 08/05/2562 411/-/62/277 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
185 จ้างเหมา งานสิ่งอำนวยความปลอดภัย ในทล.31 ตอน งามวงศ์วาน - ดอนเมือง ที่ กม.20+800 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/05/2562 411/-/62/272 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
186 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ 30/04/2562 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
187 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 29/04/2562 411/60/62/268 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
188 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 24/04/2562 411/60/62/261 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
189 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 24/04/2562 411/60/62/261 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
190 จ้างเหมา รหัสงาน 21201 งานทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน และทางจักรยาน ในทางหลวงหมายเลข 336 ตอน ทางแยกต่างระดับลาดพร้าว ระหว่าง กม.0+050 (บริเวณห้าแยกลาดพร้าว) จุดจอดรถโดยสารสาธารณะสวนสมเด็จย่า 84 ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/04/2562 411/-/62/256 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
191 จ้างเหมา งานป้ายจราจร ในทางหลวงหมายเลข 304 ตอน แยกเข้ามีนบุรี - คลองหลวงแพ่ง ระหว่าง กม.31+000 - กม.42+185 ปริมาณงาน 37.80 ตร.ม. 23/04/2562 411/-/62/257 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
192 จ้างเหมา งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 31 ตอน งามวงศ์วาน - ดอนเมือง ที่ กม.14+850 ปริมาณงาน 16.80 ตร.ม. 23/04/2562 411/-/62/258 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
193 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 19/04/2562 411/35/62/245 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
194 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 19/04/2562 411/60/62/250 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
195 จ้างเหมา รหัสงาน 21432 งานไฟสัญญาณจราจร ทล.3312 กม.0+300 - กม.12+100 ปริมาณงาน 12 แห่ง 19/04/2562 411/-/62/248 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
แสดง 181 ถึง 195 จาก 257 รายการ