f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
181 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 20/06/2562 411/60/62/343 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
182 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 20/06/2562 411/60/62/340 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
183 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 12/06/2562 411/60/62/324 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
184 จ้างเหมา งานท่อระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 31 ตอน ดินแดง - งามวงศ์วาน บริเวณ กม.9+300 ทางขนาน (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 4 แห่ง 11/06/2562 411/-/62/323 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
185 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 11/06/2562 411/45/62/320 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
186 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 06/06/2562 411/35/62/308 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
187 จ้างเหมา งานบำรุงรักษา ราวกันอันตราย กำแพงกันอันตราย รั้วเขตทางและราวกันอันตรายประเภทอื่นๆ ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอน บึงคำพร้อย-คลองพระยาสุเรนทร์ ระหว่าง กม.30+600-กม.32+600 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 388 ม. 04/06/2562 411/-/62/311 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
188 จ้างเหมา งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.31 ตอนดินแดง - งามวงศ์วาน ระหว่าง กม.10+200 - กม.10+520 ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/05/2562 411/-/62/305 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
189 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 23/05/2562 411/60/62/290 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
190 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 17/05/2562 411/45/62/284 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
191 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวน 1 รายการ 13/05/2562 411/35/62/278 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
192 จ้างเหมา งานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ทางหลวงหมายเลข 351 ตอน แยกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - คันนายาว ที่ กม.8+075 (บริเวณทางแยกสวนน้ำ) ปริมาณงาน 606 ตร.ม. 08/05/2562 411/-/62/277 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
193 จ้างเหมา งานสิ่งอำนวยความปลอดภัย ในทล.31 ตอน งามวงศ์วาน - ดอนเมือง ที่ กม.20+800 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/05/2562 411/-/62/272 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
194 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ 30/04/2562 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
195 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 29/04/2562 411/60/62/268 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
แสดง 181 ถึง 195 จาก 265 รายการ