f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
211 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 22/03/2562 411/60/62/222 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
212 จ้างเหมา รหัสงาน 21411 งานป้ายจราจร ในทางหลวงหมายเลข 304 ตอน แยกเข้ามีนบุรี - คลองหลวงแพ่ง ระหว่าง กม.34+380 - กม.35+980 (ด้านซ้ายทางและขวาทาง) ปริมาณงาน 35.37 ตร.ม. 21/03/2562 411/-/62/219 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
213 งานแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข 351 ตอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์-คันนายาว ตอน 1 ระหว่าง กม. 1+609 ถึง กม. 2+130 (จุดกลับรถคลองบางบัว) ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/03/2562 สทล.13 ขท.กรุงเทพ.2/วผ.024 ลว. 13 มีนาคม 2562 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
214 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 19/03/2562 411/45/62/214 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
215 จ้างเหมา งานท่อระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 31 ตอนดินแดง-งามวงศ์วาน บริเวณ กม.6+675, กม.6+725 (ทางหลักขาออก) และ กม.6+850 (ทางขนานขาออก) และทางหลวงหมายเลข 1 ตอนแยกคปอ.-สนามกีฬาธูปเตมีย์ ระหว่าง กม.27+000-กม.27+710 ปริมาณงาน 6 แห่ง 14/03/2562 411/-/62/208 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
216 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 14/03/2562 411/60/62/206 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
217 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 12/03/2562 411/60/62/199 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
218 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 08/03/2562 411/35/62/190 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
219 จ้างเหมา รหัสงาน 21412 งานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ในทางหลวงหมายเลข 304 ตอน แยกเข้ามีนบุรี-คลองหลวงแพ่ง ระหว่าง กม.34+380-กม.35+980 (ด้านซ้ายทางและขวาทาง) ปริมาณงาน 465.39 ตร.ม. 07/03/2562 411/-/62/194 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
220 จ้างเหมา รหัสงาน 21431 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0201 ตอน แยกเข้ามีนบุรี-คลองหลวงแพ่ง ระหว่าง กม.35+130-กม.35+235 (ด้านซ้ายทางและขวาทาง) ปริมาณงาน 8 ต้น 07/03/2562 411/-/62/193 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
221 จ้างเหมา รหัสงาน 21412 งานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ทล.304 ตอน คันนายาว - แยกเข้ามีนบุรี กม.25+750 28/02/2562 411/-/62/179 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
222 จ้างเหมา รหัสงาน 21412 งานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ทล.304 ตอน คันนายาว - แยกเข้ามีนบุรี กม.25+750 28/02/2562 411/-/62/179 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
223 งานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด บนทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0203 ตอน แยกเข้ามีนบุรี–คลองหลวงแพ่ง บริเวณ กม.35+155 (หน้าบริษัทซีพีเอฟ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/02/2562 คค 06074/(พ)/5.1/9/2562 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
224 งานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0203 ตอน แยกเข้ามีนบุรี–คลองหลวงแพ่ง บริเวณ กม. 33+523 (หน้าวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก) ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/02/2562 คค 06074/(พ)/5.1/10/2562 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
225 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 21/02/2562 411/60/62/173 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
แสดง 211 ถึง 225 จาก 265 รายการ