f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
256 จ้างเหมา รหัสงาน ๒๑๓๑๐ งานบำรุงระบบระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข ๓๙๐๑, ๓๙๐๒ ตอน คลองพระยาสุเรนทร์ - ประเวศ, คู้บอน - ประเวศ ระหว่าง กม.๕๙+๘๐๐ (บริเวณจุดกลับรถใต้สะพานคลองปากน้ำ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 27/11/2561 411/-/62/69 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
257 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 26/11/2561 411/60/62/63 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
258 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 26/11/2561 411/60/62/63 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
259 ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีตผสมร้อน จำนวน 1 รายการ 21/11/2561 411/60/62/59 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
260 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ 14/11/2561 411/60/62/50 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
261 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 08/11/2561 411/35/62/32 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
262 จ้างเหมา รหัสงาน 31800 งานปรับปรุงทางหลวง (Improvement of Roadway Geometry) ในทางหลวงหมายเลข 31 ตอนควบคุม 0101 ตอน ดินแดง-งามวงศ์วาน ระหว่าง กม.4+990-กม.5+200 (ด้านซ้ายทาง) ผลผลิต 2 แห่ง 08/11/2561 411/-/62/43 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
263 จ้างเหมา รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ในทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0201, 0203 ตอน คลองประปา-คันนายาว, แยกเข้ามีนบุรี-คลองหลวงแพ่ง ระหว่าง กม.5+651-กม.19+600, กม.26+075-กม.31+100 (ด้านซ้ายทางและขวาทาง) ผลผลิต 2 แห่ง (ปริมาณงาน 101.45 ตร.ม.) 08/11/2561 411/-/62/42 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
264 จ้างเหมา รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย (Safety Guard Device) ในทางหลวงหมายเลข 31 ตอนควบคุม 0102 ตอน งามวงศ์วาน-ดอนเมือง ระหว่าง กม.23+200-กม.23+526 (ด้านซ้ายทาง) เป็นช่วงๆ ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 268 เมตร) 08/11/2561 411/-/62/41 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
265 จ้างเหมา รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง (Road Lighting) ในทางหลวงหมายเลข 31 ตอนควบคุม 0102 ตอน งามวงศ์วาน-ดอนเมือง ตอน 4 ระหว่าง กม.25+800 - กม.25+950 (ด้านซ้ายทาง) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 6 ต้น) 08/11/2561 411/-/62/40 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
แสดง 256 ถึง 265 จาก 265 รายการ