f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/04/2563 01/04/2563 411/45/63/193 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
17 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/04/2563 01/04/2563 411/60/63/192 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
18 จ้างเหมาทำงานป้ายจราจรทางหลวงหมายเลข 31 ตอนควบคุม 0101 ตอน ดินแดง – งามวงศ์วาน ระหว่าง กม.4+990 – กม.14+700 เป็นช่วง ๆ, ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0201 ตอน คลองประปา – คันนายาว ระหว่าง กม.5+651 -กม.19+600 เป็นช่วงๆ และทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0202 ตอนคันนายาว – แยกเข้ามีนบุรี ระหว่าง กม.19+600 - กม.26+075 เป็นช่วง ๆ 1 แห่ง (ปริมาณงาน 156.51 ตร.ม.) 01/04/2563 24/03/2563 63047003828 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
19 งานปรับปรุงด้านเรขาคณิตของทาง ทางหลวงหมายเลข 3901 , 3902 ตอนควบคุม 0602 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์-ประเวศ , คู้บอน - ประเวศ บริเวณ กม. 59+800 (จุดกลับรถใต้สะพานคลองปากน้ำ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 31/03/2563 23/03/2563 63037337626 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
20 งานจ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 351 ตอนควบคุม 0100 ตอน มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์-คันนายาว ตอน 6 ระหว่าง กม.10+500 – กม.11+500 เป็นช่วง ๆ 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,024 ม.) 30/03/2563 30/03/2563 63037599905 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
21 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3902 ตอนควบคุม 0602 ตอน คู้บอน-ประเวศ ระหว่าง กม.58+925-กม.60+000 ปริมาณงาน 11,287 ตร.ม. 27/03/2563 23/03/2563 63037337962 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
22 จ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0202 ตอน คันนายาว – แยกเข้ามีนบุรี ตอน 1 ระหว่าง กม.19+600 – กม.22+000 (ด้านขวาทาง) เป็นช่วงๆ 1 แห่ง(ปริมาณงาน 61 ต้น) 27/03/2563 27/03/2563 63037458257 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
23 ทำงานเสริมผิวแอสฟัลต์ (Asphalt Overlay) ทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0602 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์-ประเวศ ระหว่าง กม.60+300-กม.61+900 ปริมาณงาน 19,200 ตร.ม. 26/03/2563 20/03/2563 63037335962 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
24 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2563 25/03/2563 411/60/63/185 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
25 งานบูรณะทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 351 ตอนควบคุม 0100 ตอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์-คันนายาว ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+000 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 3,615 ตร.ม. 25/03/2563 16/03/2563 63037287864 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
26 งานบูรณะทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0203 ตอน แยกเข้ามีนบุรี-คลองหลวงแพ่ง ตอน 1 ระหว่าง กม. 27+500 - กม. 30+300 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 4,670 ตร.ม. 24/03/2563 16/03/2563 63037259163 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
27 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาเจาะจง 24/03/2563 24/03/2563 411/45/63/184 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
28 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2563 24/03/2563 411/60/63/183 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
29 ทำงานเสริมผิวแอสฟัลต์ (Asphalt Overlay) ทางหลวงหมายเลข 3902 ตอนควบคุม 0602 ตอน คู้บอน–ประเวศ ระหว่าง กม.52+420 - กม.53+000 ปริมาณงาน 6,960 ตร.ม. 23/03/2563 11/03/2563 63037168748 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
30 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2563 23/03/2563 411/35/63/182 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
แสดง 16 ถึง 30 จาก 206 รายการ