f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
Bangkok Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/08/2564 411/60/64/419 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
17 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/08/2564 411/45/64/418 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
18 จ้างเหมา งานทางระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 304 ตอน คลองประปา - คันนายาว ระหว่าง กม.9+260 - กม.9+920 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/08/2564 411/-/64/421 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
19 ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 16/08/2564 64087241299 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
20 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ 16/08/2564 64087269679 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
21 ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 13 รายการ 10/08/2564 64087136734 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
22 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/08/2564 411/45/64/411 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
23 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/08/2564 411/60/64/399 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
24 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/08/2564 411/45/64/398 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
25 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 05/08/2564 411/35/64/392 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
26 จ้างเหมา งานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 3119 ตอน แยกเคหะร่มเกล้า - ลาดกระบัง บริเวณ กม.7+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/08/2564 411/-/64/390 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
27 จ้างเหมา งานซ่อมต่อเติมหรือรื้อถอนอาคาร แขวงทางหลวงกรุงเทพ 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 31 ตอนควบคุม 0102 ตอน งามวงศ์วาน - ดอนเมือง บริเวณ กม.20+800 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/08/2564 411/-/64/388 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
28 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์เลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/08/2564 411/10/64/382 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
29 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/08/2564 411/45/64/381 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
30 จ้างเหมา งานบำรุงรักษาสะพานและโครงสร้าง ในทางหลวงหมายเลข 3312 ตอน สนามกีฬาธูปเตมีย์ - ลำลูกกา ที่ กม.9+019 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/07/2564 411/-/64/376 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
แสดง 16 ถึง 30 จาก 446 รายการ