f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 1 รายการ 21/07/2563 411/10/63/349 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
17 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/07/2563 411/45/63/341 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
18 จ้างเหมา งานซ่อมทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน และทางจักรยาน ระหว่าง กม.27+300 - กม.27+330 (บริเวณหน้าห้างโลตัส) ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/07/2563 411/-/63/343 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
19 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/07/2563 411/60/63/340 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
20 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/07/2563 411/35/63/330 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
21 จ้างเหมา งานท่อระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 304 ตอน คลองประปา - คันนายาว บริเวณ กม.19+110, กม.19+125, กม.19+140, กม.19+155, กม.19+170 และ กม.19+185 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 6 ฝา 10/07/2563 411/-/63/327 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
22 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/06/2563 411/60/63/310 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
23 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 10/06/2563 411/60/63/303 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
24 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/2563 411/45/63/297 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
25 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/06/2563 411/45/63/294 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
26 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/06/2563 411/45/63/293 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
27 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2563 411/35/63/286 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
28 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 พร้อมระบบปฏิบัติการแบบ (OEM) จำนวน 1 รายการ 02/06/2563 411/10/63/290 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
29 จ้างเหมา ซ่อมทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน และทางจักรยาน ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยกคปอ. - สนามกีฬาธูปเตมีย์ ระหว่าง กม.24+700 - กม.27+710 ทางหลวงหมายเลข 31 ตอน งามวงศ์วาน - ดอนเมือง ระหว่าง กม.25+405 - กม.25+415 ปริมาณงาน 279 เมตร 02/06/2563 411/-/63/289 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
30 จ้างเหมา งานซ่อมคอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 31 ตอน ดินแดง - งามวงศ์วาน บริเวณ กม.14+700 (ทางขนานด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 280 ตร.ม. 02/06/2563 411/-/63/288 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
แสดง 16 ถึง 30 จาก 265 รายการ