f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 25/05/2563 411/35/63/268 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
17 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 21/05/2563 4113563263 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
18 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 20/05/2563 411/45/63/262 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
19 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 20/05/2563 411/60/63/264 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
20 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 20/05/2563 411/60/63/265 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
21 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง 13/05/2563 411/35/63/256 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
22 ซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 รายการ 08/05/2563 411/10/63/255 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
23 จ้างเหมาทำงานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3312 ตอนควบคุม 0100 ตอน สนามกีฬาธูปเตมีย์ – ลำลูกกา ระหว่าง กม.3+000 –กม.3+500 (บริเวณวัดโพสพผลเจริญ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/05/2563 กท./e/32/2563 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
24 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (สี) 30/04/2563 411/10/63/251 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
25 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/04/2563 411/60/63/242 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
26 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/04/2563 411/60/63/241 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
27 จ้างเหมา งานป้ายจราจร (Repair of Traffic Sign) ในทางหลวงหมายเลข 31 ตอน งามวงศ์วาน - ดอนเมือง ระหว่าง กม.21+425 - กม.21+600 (ด้านขาเข้า) ปริมาณงาน 40.41 ตร.ม. 23/04/2563 411/-/63/239 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
28 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/04/2563 411/60/63/267 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
29 จ้างเหมา งานไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 304 ตอน คลองประปา - คันนายาว ระหว่าง กม.6+422 - กม.6+532 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/04/2563 411/-/63/236 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
30 จ้างเหมา งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 31 ตอน งามวงศ์วาน - ดอนเมือง ระหว่าง กม.25+410 - กม.25+750 ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/04/2563 411/-/63/235 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
แสดง 16 ถึง 30 จาก 246 รายการ