f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 จ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3701 ตอนควบคุม 0100 ตอน ถนนศรีนครินทร์ - ลาดกระบัง ตอน 2 ระหว่าง กม.3+300 - กม.5+785, กม.7+218 - กม.8+675, กม.13+118 - กม.15+300 และ กม.15+700 - กม.16+400 1 แห่ง (ปริมาณงาน 180 ต้น) 06/11/2563 63117041437 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
32 ทำงานค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงกรุงเทพ 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 31 ตอนควบคุม 0102 ตอน งามวงศ์วาน–ดอนเมือง บริเวณ กม. 20+800 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/10/2563 กท/e./1/2564 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
33 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/11/2563 411/45/64/03 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
34 จ้างเหมา งานท่อระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 31 ตอน ดินแดง - งามวงศ์วาน ระหว่าง กม.11+143 - กม.13+640 ปริมาณงาน 5 ฝา 03/11/2563 411/-/64/02 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
35 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/11/2563 411/35/64/01 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
36 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2563 411/40/63/422 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
37 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/09/2563 411/35/63/418 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
38 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง 11/09/2563 411/35/63/404 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
39 จ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง) ทางหลวงหมายเลข 351 ตอนควบคุม 0100 ตอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - คันนายาว บริเวณ กม.0+000 (อุโมงค์เกษตรฯ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/08/2563 - แขวงทางหลวงกรุงเทพ
40 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/08/2563 411/35/63/392 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
41 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/08/2563 411/45/63/383 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
42 จ้างเหมา งานทางระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 31 ตอน งามวงศ์วาน - ดอนเมือง ระหว่าง กม.14+500 - 14+650 และ กม.19+170 - กม.19+302 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/08/2563 411/-/63/381 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
43 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/08/2563 411/35/63/378 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
44 63087269560 14/08/2563 411/35/63/378 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
45 ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีตผสมร้อน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/08/2563 411/60/63/371 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
แสดง 31 ถึง 45 จาก 302 รายการ