f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 งานจ้างเหมา งานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ในทางหลวงหมายเลข 351 ตอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - คันนายาว ระหว่าง กม.3+000 - 9177 (ด้่านซ้ายทางและขวาทาง) เป็นช่วง ๆ ปริมาณงาน 1,264.84 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2563 19/03/2563 411/-/63/180 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
32 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2563 18/03/2563 411/35/63/174 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
33 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ (Asphalt Overlay) ทางหลวงหมายเลข 3701 ตอนควบคุม 0100 ตอน ถนนศรีนครินทร์–บางควาย ระหว่าง กม.4+000 - กม.5+900 ปริมาณงาน 22,800 ตร.ม. 18/03/2563 11/03/2563 63037166963 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
34 งานบูรณะทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 3312 ตอนควบคุม 0100 ตอน สนามกีฬาธูปเตมีย์ - ลำลูกกา ตอน 1 ระหว่าง กม. 0+300 - กม. 2+500 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 3,300 ตร.ม. 17/03/2563 10/03/2563 63037116349 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
35 งานบูรณะทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 3119 ตอนควบคุม 0101 , 0102 ตอน มีนบุรี - แยกเคหะร่มเกล้า - ลาดกระบัง ตอน 1 ระหว่าง กม. 0+700 - กม. 1+200 , กม. 4+500 - กม. 5+300 และ กม. 8+100 - กม. 9+900 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 5,000 ตร.ม. 17/03/2563 10/03/2563 63037116192 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
36 งานจ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 3701 ตอนควบคุม 0100 ตอน ถนนศรีนครินทร์ – ลาดกระบัง ตอน 2 ระหว่าง กม.9+760 – กม.10+100 และ กม.14+750 – กม.15+490 2 แห่ง (ปริมาณงาน 1,080 ม.) 10/03/2563 10/03/2563 63037183333 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
37 งานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (งานซ่อมไฟสัญญาณจราจร) ทางหลวงหมายเลข 351 ตอนควบคุม 0100 ตอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ –คันนายาว ตอน 1บริเวณ กม.2+118 (แยกลาดปลาเค้า), กม.4+135 (แยกเสนา),กม.5+500 (แยกสุคนธสวัสดิ์)และ กม.8+075 (แยกสวนน้ำ) ปริมาณงาน 4 แห่ง 09/03/2563 09/03/2563 63037159406 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
38 งานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (งานซ่อมไฟสัญญาณจราจร) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0102 ตอน แยก คปอ .- สนามกีฬาธูปะเตมีย์ บริเวณ กม.25+450 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/03/2563 09/03/2563 63037159305 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
39 จ้างเหมา งานป้ายและเครื่องหมายจราจร (Maintenance of Traffic Sign and Marketing) ในทางหลวงหมายเลข 3312 ตอน สนามกีฬาธูปเตมีย์ - ลำลูกกา บริเวณ กม.0+140,กม.7+539,กม.7+930และ กม.8+289 ปริมาณงาน 4 แห่ง 09/03/2563 09/03/2563 411/-/63/165 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
40 จ้างเหมา งานป้ายจราจร(Repair of Traffic Sign) ในทางหลวงหมายเลข 31 ตอน ดินแดง - งามวงศ์วาน - ดอนเมือง ระหว่าง กม.4+990 - กม.28+500 ปริมาณงาน 38.16 ตร.ม. 09/03/2563 09/03/2563 411/-/63/164 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
41 แก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 3312 ตอนควบคุม 0100 ตอน สนามกีฬาธูปเตมีย์-ลำลูกกา ตอน 2 ระหว่าง กม.2+094-กม.9+000 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 12,539 เมตร 05/03/2563 02/03/2563 63027452619 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
42 งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 3119 ตอนควบคุม 0101, 0102 ตอน มีนบุรี - แยกเคหะร่มเกล้า - ลาดกระบัง ตอน 3 ระหว่าง กม.0+000–กม.9+900 (ด้านซ้ายทาง) เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 6,693 ตร.ม. 04/03/2563 04/03/2563 63027450217 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
43 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 351 ตอนควบคุม 0100 ตอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์-คันนายาว ตอน 2 ระหว่าง กม.1+600-กม.7+260 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 12,845 เมตร 04/03/2563 28/02/2563 63027451821 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
44 จ้างเหมา งานท่อระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 31 ตอน ดินแดง - งามวงศ์วาน บริเวณ กม.5+220, กม.6+300, กม.6+400, กม.12+050 (ด้านขวาทาง) , และ กม.6+450, กม.11+260, กม.12+420 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 14 ฝา 03/03/2563 03/03/2563 411/-/63/156 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
45 จ้างเหมา งานบำรุงรักษา ราวกันอันตราย กำแพงกันอันตราย ในทางหลวงหมายเลข 31 ตอน ดินแดง - งามวงศ์วาน ระหว่าง กม.4+990 - กม.14+700 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 150 เมตร 03/03/2563 03/03/2563 411/-/63/155 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
แสดง 31 ถึง 45 จาก 206 รายการ