f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงกรุงเทพ 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 31 ตอนควบคุม 0102 ตอน งามวงศ์วาน–ดอนเมือง บริเวณ กม. 20+800 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/02/2563 27/02/2563 63027509646 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
47 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 24/02/2563 24/02/2563 411/45/63/144 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
48 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 17/02/2563 17/02/2563 411/45/63/137 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
49 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 17/02/2563 17/02/2563 411/60/63/136 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
50 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/02/2563 13/02/2563 411/60/63/134 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
51 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/02/2563 13/02/2563 411/60/63/133 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
52 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/02/2563 12/02/2563 411/45/63/130 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
53 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 06/02/2563 06/02/2563 411/45/63/124 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
54 จ้างเหมา งานซ่อมทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน และทางจักรยาน ในทางหลวงหมายเลข 3312 ตอน สนามกีฬาธูปเตมีย์ - ลำลูกกา ระหว่าง กม.8+500 - กม.8+865 (ช่วง BIG C คลอง 4) ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/02/2563 04/02/2563 411/-/63/118 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
55 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2563 30/01/2563 411/60/63/116 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
56 ซื้อน้ำมันเื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 30/01/2563 30/01/2563 411/35/63/111 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
57 จ้างเหมา งานจราจรสงเคราะห์ และสิ่งอำนวยความปลอดภัย ในทางหลวงหมายเลข 3702 ตอน ถนนศรีนครินทร์ - บางควาย ระหว่าง กม.14+300 - กม.14+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/01/2563 29/01/2563 411/-/63/115 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
58 จ้างเหมา งานสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 3902 ตอน คู้บอน - ประเวศ ระหว่าง กม.39+607 - กม.62+500 (บริเวณสะพานข้ามคลอง) ปริมาณงาน 6ล043.80 ตร.ม. 29/01/2563 29/01/2563 411/-/63/114 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
59 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 28/01/2563 28/01/2563 411/60/63/112 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
60 จ้างเหมา งานบำรุงรักษา ราวกันอันตราย กำแพงกันอันตราย ในทางหลวงหมายเลข 302 ตอน แยกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - สี่แยกแคราย ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+150 ปริมาณงาน 6,172 ตร.ม. 23/01/2563 23/01/2563 411/-/63/110 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
แสดง 46 ถึง 60 จาก 206 รายการ