f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 16/04/2563 411/45/63/226 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
47 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/04/2563 411/70/63/222 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
48 ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 9 รายการ 14/03/2563 411/งท/30/63/37 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
49 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/04/2563 411/35/63/218 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
50 จ้างเหมา งานอุโมงค์ทางรถยนต์ ในทางหลวงหมายเลข 351 ตอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - คันนายาว ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+000 (อุโมงค์เกษตร) ปริมาณงาน 2,400 ตร.ม. 13/04/2563 411/-/63/219 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
51 จ้างเหมาทำงานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3312 ตอนควบคุม 0100 ตอน สนามกีฬาธูปเตมีย์ – ลำลูกกา ระหว่าง กม.3+000 –กม.3+500 (บริเวณวัดโพสพผลเจริญ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/04/2563 63047129775 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
52 จ้างเหมา งานตีเส้นและเครื่องหมายจราจร ในทางหลวงหมายเลข 3119 ตอน มีนบุรี - แยกเคหะร่มเกล้า ระหว่าง กม.0+000 - กม.5+309 (ด้านซ้ายทางและขวาทาง) ปริมาณงาน 670 ตร.ม. 09/04/2563 411/-/63/213 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
53 จ้างเหมา งานจราจรสงเคราะห์และสิ่งอำนวยความปลอดภัย ในทางหลวงหมายเลข 304 ตอน แยกเข้ามีนบุรี - คลองหลวงแพ่ง ระหว่าง กม.39+955 - กม.40+700 (ด้านซ้ายทางและขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/04/2563 411/-/63/214 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
54 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2563 411/45/63/212 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
55 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2563 411/60/63/211 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
56 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2563 411/60/63/210 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
57 จ้างเหมา งานป้ายจราจร (Repair of Traffic Sign) ในทางหลวงหมายเลข 31 ตอน ดินแดง - งามวงศ์วาน - ดอนเมือง ระหว่าง กม.12+360 - กม.26+540 (สะพานกลับรถ) ปริมาณงาน 61 ชุด 08/04/2563 411/-/63/208 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
58 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/04/2563 411/45/63/206 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
59 จ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 351 ตอนควบคุม 0100 ตอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - คันนายาว ตอน 6 ระหว่าง กม.10+500 - กม.11+500 เป็นช่วงๆ 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,024 ม.) 07/04/2563 กท./e/27/2563 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
60 จ้างเหมา งานบำรุงรักษา ราวกันอันตราย กำแพงกันอันตราย ในทางหลวหมายเลข 31 ตอน ดินแดง - งามวงศ์วาน ระหว่าง กม.11+000 - กม.11+450 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 126 เมตร 03/04/2563 411/-/63/204 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
แสดง 46 ถึง 60 จาก 257 รายการ