f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ (บูรณะทรัพย์สิน) บนทางหลวงหมายเลข 31 ตอนงามวงศ์วาน - ดอนเมือง ที่ กม.19+660 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/11/2562 12/11/2562 411/-/63/19 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
77 งานกำแพงกันเศษวัสดุตกหล่นบนราวสะพานแบบโปร่ง (ACRYLIC PANEL PROTECTION GUARD) ทางหลวงหมายเลข 350 ตอนควบคุม 0100 ตอน รัชดาภิเษก - รามอินทรา ระหว่าง กม. 3+690 - กม. 3+790 (ด้านซ้ายทางและขวาทาง) ปริมาณงาน 200 เมตร 12/11/2562 06/11/2562 62117074744 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
78 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 11/11/2562 11/11/2562 41160/63/17 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
79 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/10/2562 30/10/2562 411/60/63/08 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
80 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/10/2562 25/10/2562 411/35/63/02 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
81 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาาะจง 26/09/2562 26/09/2562 411/40/62/519 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
82 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 24/09/2562 23/09/2562 4113562514 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
83 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 19/09/2562 19/09/2562 411/35/62/487 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
84 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ 17/09/2562 17/09/2562 411/40/62/493 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
85 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/09/2562 17/09/2562 411/40/62/489 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
86 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ 13/09/2562 13/09/2562 411/40/62/484 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
87 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 06/09/2562 06/09/2562 411/60/62/472 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
88 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 06/09/2562 06/09/2562 411/35/62/471 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
89 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 02/09/2562 02/09/2562 411/60/62/468 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
90 จ้างเหมา งานฉุกเฉิน (การจราจรผ่านได้) ในทางหลวงหมายเลข 3701 ตอน ถนนศรีนครินทร์ - ลาดกระบัง ระหว่าง กม.13+118-กม.13+533 ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/08/2562 29/08/2562 411/-/62/207 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
แสดง 76 ถึง 90 จาก 206 รายการ