f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 งานบูรณะทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 351 ตอนควบคุม 0100 ตอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์-คันนายาว ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+000 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 3,615 ตร.ม. 16/03/2563 63037287864 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
77 งานบูรณะทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0203 ตอน แยกเข้ามีนบุรี-คลองหลวงแพ่ง ตอน 1 ระหว่าง กม. 27+500 - กม. 30+300 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 4,670 ตร.ม. 16/03/2563 63037259163 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
78 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาเจาะจง 24/03/2563 411/45/63/184 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
79 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2563 411/60/63/183 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
80 ทำงานเสริมผิวแอสฟัลต์ (Asphalt Overlay) ทางหลวงหมายเลข 3902 ตอนควบคุม 0602 ตอน คู้บอน–ประเวศ ระหว่าง กม.52+420 - กม.53+000 ปริมาณงาน 6,960 ตร.ม. 11/03/2563 63037168748 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
81 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2563 411/35/63/182 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
82 งานจ้างเหมา งานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ในทางหลวงหมายเลข 351 ตอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - คันนายาว ระหว่าง กม.3+000 - 9177 (ด้่านซ้ายทางและขวาทาง) เป็นช่วง ๆ ปริมาณงาน 1,264.84 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2563 411/-/63/180 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
83 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2563 411/35/63/174 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
84 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ (Asphalt Overlay) ทางหลวงหมายเลข 3701 ตอนควบคุม 0100 ตอน ถนนศรีนครินทร์–บางควาย ระหว่าง กม.4+000 - กม.5+900 ปริมาณงาน 22,800 ตร.ม. 11/03/2563 63037166963 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
85 งานบูรณะทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 3312 ตอนควบคุม 0100 ตอน สนามกีฬาธูปเตมีย์ - ลำลูกกา ตอน 1 ระหว่าง กม. 0+300 - กม. 2+500 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 3,300 ตร.ม. 10/03/2563 63037116349 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
86 งานบูรณะทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 3119 ตอนควบคุม 0101 , 0102 ตอน มีนบุรี - แยกเคหะร่มเกล้า - ลาดกระบัง ตอน 1 ระหว่าง กม. 0+700 - กม. 1+200 , กม. 4+500 - กม. 5+300 และ กม. 8+100 - กม. 9+900 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 5,000 ตร.ม. 10/03/2563 63037116192 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
87 งานจ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 3701 ตอนควบคุม 0100 ตอน ถนนศรีนครินทร์ – ลาดกระบัง ตอน 2 ระหว่าง กม.9+760 – กม.10+100 และ กม.14+750 – กม.15+490 2 แห่ง (ปริมาณงาน 1,080 ม.) 10/03/2563 63037183333 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
88 งานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (งานซ่อมไฟสัญญาณจราจร) ทางหลวงหมายเลข 351 ตอนควบคุม 0100 ตอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ –คันนายาว ตอน 1บริเวณ กม.2+118 (แยกลาดปลาเค้า), กม.4+135 (แยกเสนา),กม.5+500 (แยกสุคนธสวัสดิ์)และ กม.8+075 (แยกสวนน้ำ) ปริมาณงาน 4 แห่ง 09/03/2563 63037159406 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
89 งานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (งานซ่อมไฟสัญญาณจราจร) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0102 ตอน แยก คปอ .- สนามกีฬาธูปะเตมีย์ บริเวณ กม.25+450 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/03/2563 63037159305 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
90 จ้างเหมา งานป้ายและเครื่องหมายจราจร (Maintenance of Traffic Sign and Marketing) ในทางหลวงหมายเลข 3312 ตอน สนามกีฬาธูปเตมีย์ - ลำลูกกา บริเวณ กม.0+140,กม.7+539,กม.7+930และ กม.8+289 ปริมาณงาน 4 แห่ง 09/03/2563 411/-/63/165 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
แสดง 76 ถึง 90 จาก 257 รายการ