f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 จ้างเหมา งานป้ายจราจร(Repair of Traffic Sign) ในทางหลวงหมายเลข 31 ตอน ดินแดง - งามวงศ์วาน - ดอนเมือง ระหว่าง กม.4+990 - กม.28+500 ปริมาณงาน 38.16 ตร.ม. 09/03/2563 411/-/63/164 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
92 แก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 3312 ตอนควบคุม 0100 ตอน สนามกีฬาธูปเตมีย์-ลำลูกกา ตอน 2 ระหว่าง กม.2+094-กม.9+000 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 12,539 เมตร 02/03/2563 63027452619 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
93 งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 3119 ตอนควบคุม 0101, 0102 ตอน มีนบุรี - แยกเคหะร่มเกล้า - ลาดกระบัง ตอน 3 ระหว่าง กม.0+000–กม.9+900 (ด้านซ้ายทาง) เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 6,693 ตร.ม. 04/03/2563 63027450217 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
94 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 351 ตอนควบคุม 0100 ตอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์-คันนายาว ตอน 2 ระหว่าง กม.1+600-กม.7+260 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 12,845 เมตร 28/02/2563 63027451821 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
95 จ้างเหมา งานท่อระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 31 ตอน ดินแดง - งามวงศ์วาน บริเวณ กม.5+220, กม.6+300, กม.6+400, กม.12+050 (ด้านขวาทาง) , และ กม.6+450, กม.11+260, กม.12+420 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 14 ฝา 03/03/2563 411/-/63/156 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
96 จ้างเหมา งานบำรุงรักษา ราวกันอันตราย กำแพงกันอันตราย ในทางหลวงหมายเลข 31 ตอน ดินแดง - งามวงศ์วาน ระหว่าง กม.4+990 - กม.14+700 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 150 เมตร 03/03/2563 411/-/63/155 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
97 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงกรุงเทพ 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 31 ตอนควบคุม 0102 ตอน งามวงศ์วาน–ดอนเมือง บริเวณ กม. 20+800 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/02/2563 63027509646 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
98 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 24/02/2563 411/45/63/144 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
99 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 17/02/2563 411/45/63/137 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
100 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 17/02/2563 411/60/63/136 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
101 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/02/2563 411/60/63/134 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
102 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/02/2563 411/60/63/133 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
103 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/02/2563 411/45/63/130 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
104 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 06/02/2563 411/45/63/124 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
105 จ้างเหมา งานซ่อมทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน และทางจักรยาน ในทางหลวงหมายเลข 3312 ตอน สนามกีฬาธูปเตมีย์ - ลำลูกกา ระหว่าง กม.8+500 - กม.8+865 (ช่วง BIG C คลอง 4) ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/02/2563 411/-/63/118 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
แสดง 91 ถึง 105 จาก 257 รายการ