f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 จ้างเหมา งานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ในทางหลวงหมายเลข 31 ตอน ดินแดง - งามวงศ์วาน ระหว่าง กม.10+625 - กม.10+920 , กม.10+455 - กม.10+795 และ กม.10+455 - กม.10+750 ปริมาณงาน 805.00 ตร.ม. 03/04/2563 411/-/63/203 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
107 จ้างเหมางานสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 302 ตอน แยกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - สี่แยกแคราย บริเวณ กม.0+116, กม.0+619 และ กม.1+174 ปริมาณงาน 1,250 ตร.ม. 02/04/2563 411/-/63/199 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
108 จ้างเหมา รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3702 ตอนควบคุม 0100 ตอน ถนนศรีนครินทร์ - ลาดกระบัง ตอน 1 ระหว่าง กม.0+352 - กม.3+180 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,295 ตร.ม.) 02/04/2563 411/-/63/198 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
109 จ้างเหมา รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3701 ตอนควบคุม 0100 ตอน ถนนศรีนครินทร์ - ลาดกระบัง ตอน 1 ระหว่าง กม.0+312 - กม.3+180 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,295 ตร.ม.) 02/04/2563 411/-/63/197 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
110 งานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0201 ตอน คลองประปา – คันนายาว ระหว่าง กม.10+600 – 11+200 เป็นช่วงๆ (สะพานข้ามวงเวียนหลักสี่) และ กม.8+851 (สะพานข้ามแยกหลักสี่) ปริมาณงาน 2 แห่ง 23/03/2563 63037434009 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
111 จ้างเหมา งานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ในทางหลวงหมายเลข 3902 ตอน คู้บอน - ประเวศ ระหว่าง กม.39+607 - กม.40+050 และ กม.49+725 - กม.52+420 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1,290 ตร.ม. 01/04/2563 411/-/63/195 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
112 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/04/2563 411/45/63/193 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
113 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/04/2563 411/60/63/192 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
114 จ้างเหมาทำงานป้ายจราจรทางหลวงหมายเลข 31 ตอนควบคุม 0101 ตอน ดินแดง – งามวงศ์วาน ระหว่าง กม.4+990 – กม.14+700 เป็นช่วง ๆ, ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0201 ตอน คลองประปา – คันนายาว ระหว่าง กม.5+651 -กม.19+600 เป็นช่วงๆ และทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0202 ตอนคันนายาว – แยกเข้ามีนบุรี ระหว่าง กม.19+600 - กม.26+075 เป็นช่วง ๆ 1 แห่ง (ปริมาณงาน 156.51 ตร.ม.) 24/03/2563 63047003828 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
115 งานปรับปรุงด้านเรขาคณิตของทาง ทางหลวงหมายเลข 3901 , 3902 ตอนควบคุม 0602 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์-ประเวศ , คู้บอน - ประเวศ บริเวณ กม. 59+800 (จุดกลับรถใต้สะพานคลองปากน้ำ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/03/2563 63037337626 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
116 งานจ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 351 ตอนควบคุม 0100 ตอน มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์-คันนายาว ตอน 6 ระหว่าง กม.10+500 – กม.11+500 เป็นช่วง ๆ 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,024 ม.) 30/03/2563 63037599905 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
117 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3902 ตอนควบคุม 0602 ตอน คู้บอน-ประเวศ ระหว่าง กม.58+925-กม.60+000 ปริมาณงาน 11,287 ตร.ม. 23/03/2563 63037337962 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
118 จ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0202 ตอน คันนายาว – แยกเข้ามีนบุรี ตอน 1 ระหว่าง กม.19+600 – กม.22+000 (ด้านขวาทาง) เป็นช่วงๆ 1 แห่ง(ปริมาณงาน 61 ต้น) 27/03/2563 63037458257 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
119 ทำงานเสริมผิวแอสฟัลต์ (Asphalt Overlay) ทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0602 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์-ประเวศ ระหว่าง กม.60+300-กม.61+900 ปริมาณงาน 19,200 ตร.ม. 20/03/2563 63037335962 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
120 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2563 411/60/63/185 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
แสดง 106 ถึง 120 จาก 302 รายการ