f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 จ้างเหมา งานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ในทางหลวงหมายเลข 304 ตอน แยกเข้ามีนบุรี - คลองหลวงแพ่ง ระหว่าง กม.39+850 - กม.40+800 (ด้านซ้ายทางและขวาทาง) ปริมาณงาน 913 ตร.ม. 05/07/2562 05/07/2562 411/-/62/389 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
107 จ้างเหมา งานป้ายและเครื่องหมายจราจร ในทางหลวงหมายเลข 304 ตอน แยกเข้ามีนบุรี - คลองหลวแพ่ง ระหว่าง กม.37+027 - กม.38+027 ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/07/2562 05/07/2562 411/-/62/388 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
108 จ้างเหมา งานป้ายจราจร ในทางหลวงหมายเลข 304 ตอน แยกเข้ามีนบุรี - คลองหลวงแพ่ง ระหว่าง กม.33+050 - กม.42+185 (ด้านซ้ายทางและขวาทาง) ปริมาณงาน 27.48 ตร.ม. 05/07/2562 05/07/2562 411/-/62/387 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
109 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 04/07/2562 04/07/2562 411/60/62/380 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
110 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 04/07/2562 04/07/2562 411/45/62/378 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
111 ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/07/2562 04/07/2562 411/งท/30/62/42 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
112 จ้างเหมา งานไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 3902 ตอน คู้บอน - ประเวศ ที่ กม.49+725 (บริเวณทางแยกซอยรามคำแหง 118 แยก 33) ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/07/2562 03/07/2562 411/-/62/375 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
113 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 03/07/2562 03/07/2562 4113562365 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
114 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 01/07/2562 01/07/2562 411/60/62/367 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
115 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 01/07/2562 01/07/2562 411/60/62/366 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
116 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 01/07/2562 01/07/2562 411/60/62/364 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
117 ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักร จำนวน 2 รายการ 27/06/2562 27/06/2562 411/30/62/359 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
118 งานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด บนทางหลวงหมายเลข 3119 ตอนควบคุม 0102 ตอน แยกเคหะร่มเกล้า–ลาดกระบัง ระหว่าง กม.5+700 - กม.6+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/06/2562 25/06/2562 คค 06074/(พ)/5.1/39/2562 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
119 ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีตผสมร้อน จำนวน 1 รายการ 25/06/2562 25/06/2562 411/60/62/353 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
120 จ้างเหมา งานไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 304 ตอน แยกเข้ามีนบุรี - คลองหลวงแพ่ง ระหว่าง กม.35+950 - กม.36+160 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/06/2562 24/06/2562 411/-/62/351 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
แสดง 106 ถึง 120 จาก 206 รายการ