f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2563 411/60/63/116 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
107 ซื้อน้ำมันเื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 30/01/2563 411/35/63/111 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
108 จ้างเหมา งานจราจรสงเคราะห์ และสิ่งอำนวยความปลอดภัย ในทางหลวงหมายเลข 3702 ตอน ถนนศรีนครินทร์ - บางควาย ระหว่าง กม.14+300 - กม.14+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/01/2563 411/-/63/115 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
109 จ้างเหมา งานสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 3902 ตอน คู้บอน - ประเวศ ระหว่าง กม.39+607 - กม.62+500 (บริเวณสะพานข้ามคลอง) ปริมาณงาน 6ล043.80 ตร.ม. 29/01/2563 411/-/63/114 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
110 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 28/01/2563 411/60/63/112 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
111 จ้างเหมา งานบำรุงรักษา ราวกันอันตราย กำแพงกันอันตราย ในทางหลวงหมายเลข 302 ตอน แยกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - สี่แยกแคราย ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+150 ปริมาณงาน 6,172 ตร.ม. 23/01/2563 411/-/63/110 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
112 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 17/01/2563 411/60/63/105 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
113 จ้างเหมา งานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ในทางหลวงหมายเลข 3119 ตอน แยกเคหะร่มเกล้า - ลาดกระบัง ระหว่าง กม.5+309 - กม.9+900 ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์ - ประเวศ ระหว่าง กม.51+850 - กม.53+552 ปริมาณงาน 1,290 ตร.ม. 14/01/2563 411/-/63/93 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
114 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ 10/01/2563 411/60/63/90 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
115 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 27/12/2562 411/60/63/84 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
116 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 26/12/2562 411/35/63/78 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
117 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ 19/12/2562 411/60/63/74 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
118 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 17/12/2562 411/45/63/70 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
119 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/12/2562 411/60/63/63 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
120 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/11/2562 411/60/63/51 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
แสดง 106 ถึง 120 จาก 257 รายการ