f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
121 จ้างเหมา งานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ในทางหลวงหมายเลข 3119 ตอน แยกเคหะร่มเกล้า - ลาดกระบัง ระหว่าง กม.5+309 - กม.9+900 ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์ - ประเวศ ระหว่าง กม.51+850 - กม.53+552 ปริมาณงาน 1,290 ตร.ม. 14/01/2563 411/-/63/93 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
122 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ 10/01/2563 411/60/63/90 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
123 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 27/12/2562 411/60/63/84 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
124 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 26/12/2562 411/35/63/78 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
125 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ 19/12/2562 411/60/63/74 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
126 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 17/12/2562 411/45/63/70 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
127 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/12/2562 411/60/63/63 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
128 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/11/2562 411/60/63/51 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
129 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ 25/11/2562 411/45/63/44 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
130 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/11/2562 411/35/63/32 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
131 ซื้อน้ำมันเชื้อพลิง จำนวน 1 รายการ 22/11/2562 411/35/63/32 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
132 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/11/2562 411/35/63/32 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
133 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 18/11/2562 411/45/63/29 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
134 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/11/2562 411/60/63/20 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
135 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ (บูรณะทรัพย์สิน) บนทางหลวงหมายเลข 31 ตอนงามวงศ์วาน - ดอนเมือง ที่ กม.19+660 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/11/2562 411/-/63/19 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
แสดง 121 ถึง 135 จาก 265 รายการ