f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
Bangkok Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 จ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 31 ตอน งามวงศ์วาน - ดอนเมือง ระหว่าง กม.22+625 - กม.24+759 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 552 ม.) 28/12/2565 กท./e/12/2566 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
32 จ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 3902 ตอน บึงคำพร้อย – คู้บอน ระหว่าง กม.32+200 – กม.38+470 1 แห่ง (ปริมาณงาน 560 ม.) 28/12/2565 กท.15/2566 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
33 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 31 ตอน งามวงศ์วาน-ดอนเมือง ระหว่าง กม.27+500-กม.28+500 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 21,600 ตร.ม. 09/11/2565 65107215406 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
34 งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 3312 ตอน สนามกีฬาธูปเตย์มี- ลำลูกกา ระหว่าง กม.2+000-กม.6+400 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 14,000 ตร.ม. 09/11/2565 65107214887 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
35 จ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน แยกเข้ามีนบุรี – คลองหลวงแพ่ง ตอน 2 ระหว่าง กม.42+125 – กม.42+226, กม.42+610 – กม.42+960 และ กม.43+620 – กม.44+170 (ด้านซ้ายทางและขวาทาง) 1 แห่ง (ปริมาณงาน 66 ต้น) 31/10/2565 กท./e/7/2566 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
36 จ้างเหมาทำงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 351 ตอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ – คันนายาว ตอน 2 ระหว่าง กม.0+595 – กม.11+100 เป็นแห่งๆ 1 แห่ง (ปริมาณงาน 314.50 ตร.ม.) 03/11/2565 กท./e/8/2566 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
37 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3701 ตอน ถนนศรีนครินทร์ - ลาดกระบัง ระหว่าง กม.0+312 - กม.22+375 เป็นช่วงๆ ทางหลวงหมายเลข 3702 ตอน ถนนศรีนครินทร์ - ลาดกระบัง ระหว่าง กม.0+352 - กม.22+435 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/10/2565 กท.10/2566 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
38 งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 31 ตอน งามวงศ์วาน-ดอนเมือง ตอน 1 ระหว่าง กม.25+600-กม.28+500 ด้านขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 6,200 ตร.ม. 28/10/2565 65107342869 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
39 จ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3902 ตอน คู้บอน - ประเวศ ตอน 1 ระหว่าง กม.45+800 - กม.46+720 1 แห่ง (ปริมาณงาน 26 ต้น) 27/10/2565 กท.9/2566 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
40 จ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3901 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์ – ประเวศ ตอน 2 ระหว่าง กม.57+400 – กม.57+855 และ กม.62+150 – กม.62+500 2 แห่ง (ปริมาณงาน 23 ต้น) 26/10/2565 กท.4/2566 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
41 จ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3902 ตอน คู้บอน – ประเวศ ตอน 3 ระหว่าง กม.55+600 – กม.56+800 1 แห่ง (ปริมาณงาน 34 ต้น) 26/10/2565 กท./e/2/2566 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
42 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง) ทางหลวงหมายเลข 3701 ตอน ถนนศรีนครินทร์ - ลาดกระบัง ระหว่าง กม.0+312 - กม.22+375 เป็นช่วงๆ ทางหลวงหมายเลข 3702 ตอน ถนนศรีนครินทร์ - ลาดกระบัง ระหว่าง กม.0+352 - กม.22+435 เป็นช่วงๆ 1 แห่ง 26/10/2565 65107318055 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
43 งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 31 ตอน งามวงศ์วาน-ดอนเมือง ตอน 1 ระหว่าง กม.25+600-กม.28+500 ด้านขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 6,200 ตร.ม. 26/10/2565 65107179129 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
44 ทำงานค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงสะพานสูง แขวงทางหลวงกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง 20/09/2565 65097508308 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
45 งานกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน คลองประปา-คันนายาว ที่ กม.6+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/06/2565 65067558326 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
แสดง 31 ถึง 45 จาก 119 รายการ