f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
Bangkok Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 งานกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน คลองประปา-คันนายาว ที่ กม.6+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/06/2565 65067223899 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
47 ทำงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3702 ตอนควบคุม 0100 ตอน ถนนศรีนครินทร์–บางควาย (ชื่อตอนเดิม) ถนนศรีนครินทร์–ลาดกระบัง (ชื่อตอนใหม่) ระหว่าง กม.19+080–กม.20+300 และกม.21+000–กม.22+435 ปริมาณงาน 20,160 ตร.ม. 17/01/2565 65017151575 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
48 ทำงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 31 ตอนควบคุม 0102 ตอน งามวงศ์วาน-ดอนเมือง ตอน 1 ระหว่าง กม.19+565–กม.21+466 ทางขนาน ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 27,000 ตร.ม. 13/01/2565 65017108413 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
49 ทำงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 3119 ตอนควบคุม 0101, 0102 ตอน มีนบุรี–แยกเคหะร่มเกล้า-ลาดกระบัง ระหว่าง กม.2+100-กม.8+502 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 12,040 เมตร 01/12/2564 กท./พ.1/ค/1/2565 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
50 จ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0602 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์ ถึง ประเวศ ตอน 5 ระหว่าง กม.48+700 ถึง กม.50+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 43 ต้น) 08/12/2564 64127118490 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
51 งานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3701 ตอนควบคุม 0100 ตอน ถนนศรีนครินทร์–บางควาย (ชื่อตอนเดิม) ถนนศรีนครินทร์ - ลาดกระบัง (ชื่อตอนใหม่) ระหว่าง กม.8+000–กม.14+730 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.930 กม. 20/12/2564 64127053985 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
52 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3702 ตอนควบคุม 0100 ตอน ถนนศรีนครินทร์–บางควาย (ชื่อตอนเดิม) ถนนศรีนครินทร์–ลาดกระบัง (ชื่อตอนใหม่) ระหว่าง กม.19+080–กม.20+300 และกม.21+000– กม.22+435 ปริมาณงาน 20,160 ตร.ม. 20/12/2564 64127053457 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
53 จ้างเหมาทำงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 31 ตอนควบคุม 0101 ตอน ดินแดง - งามวงศ์วาน ระหว่าง กม.4+990 - กม.14+700 เป็นแห่งๆ 1 แห่ง (ปริมาณงาน 778.38 ตร.ม.) 16/12/2564 กท.23/2565 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
54 ทำงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 31 ตอนควบคุม 0102 ตอน งามวงศ์วาน-ดอนเมือง ตอน 1 ระหว่าง กม.19+565–กม.21+466 ทางขนาน ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 27,000 ตร.ม. 15/12/2564 64127054341 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
55 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0203 ตอน แยกเข้ามีนบุรี–คลองหลวงแพ่ง ตอน 1 ระหว่าง กม.26+650–กม.27+600 (จุดกลับรถใต้สะพานคลองสามวา) ปริมาณงาน 1 แห่ง (0.950 กม.) 13/12/2564 64117417921 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
56 จ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 3902 ตอนควบคุม 0602 ตอน คู้บอน – ประเวศ ตอน 2 ระหว่าง กม.40+300 – กม.53+700 เป็นช่วงๆ 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,076 ม.) 16/12/2564 กท./e/11/2565 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
57 จ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0602 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์ – ประเวศ ตอน 2 ระหว่าง กม.35+870 – กม.62+500 เป็นช่วงๆ 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,076 ม.) 16/12/2564 กท./e/10/2565 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
58 จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0602 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์ – ประเวศ ตอน 1 ระหว่าง กม.36+700 – กม.62+500 เป็นช่วงๆ 1 แห่ง (ปริมาณงาน 9,065 ตร.ม.) 09/12/2564 กท.20/2565 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
59 จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 302 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - สี่แยกแคราย ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+150 เป็นช่วงๆ ทางหลวงหมายเลข 336 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางแยกต่างระดับลาดพร้าว ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+851 2 แห่ 08/12/2564 กท./e/6/2565 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
60 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3701 ตอนควบคุม 0100 ตอน ถนนศรีนครินทร์ ถึง บางควาย ตอน 1 ระหว่าง กม.3+180 ถึง กม.16+625 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 3,108 ตร.ม.) 07/12/2564 64127097816 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
แสดง 46 ถึง 60 จาก 119 รายการ