f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
Bangkok Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 จ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3481 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองหลวงแพ่ง - ศาลาแดง ตอน 1 ระหว่าง กม.0+100 - กม.1+500 เป็นช่วงๆ 1 แห่ง (ปริมาณงาน 34 ต้น) 13/11/2563 63117212635 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
47 จ้างเหมาทำงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0202 ตอน คันนายาว-แยกเข้ามีนบุรี บริเวณ กม. 23+898 (สะพานข้ามคลองบางชัน) และ กม. 26+089 (Over Pass รามอินทรา) ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/11/2563 63107275824 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
48 จ้างเหมาทำงานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 350 ตอนควบคุม 0100 ตอน รัชดาภิเษก-รามอินทรา ระหว่าง กม.0+000-กม.0+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/11/2563 63107275152 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
49 จ้างเหมาทำงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0202 ตอน คันนายาว-แยกเข้ามีนบุรี บริเวณ กม. 23+898 (สะพานข้ามคลองบางชัน) และ กม. 26+089 (Over Pass รามอินทรา) ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/11/2563 63107275824 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
50 จ้างเหมาทำงานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0201, 0202 ตอน คลองประปา-คันนายาว-แยกเข้ามีนบุรี ระหว่าง กม.13+200-กม.26+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 11,600 ตร.ม. 10/11/2563 63107208480 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
51 จ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3701 ตอนควบคุม 0100 ตอน ถนนศรีนครินทร์ - ลาดกระบัง ตอน 2 ระหว่าง กม.3+300 - กม.5+785, กม.7+218 - กม.8+675, กม.13+118 - กม.15+300 และ กม.15+700 - กม.16+400 1 แห่ง (ปริมาณงาน 180 ต้น) 06/11/2563 63117041437 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
52 จ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง) ทางหลวงหมายเลข 351 ตอนควบคุม 0100 ตอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - คันนายาว บริเวณ กม.0+000 (อุโมงค์เกษตรฯ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/08/2563 - แขวงทางหลวงกรุงเทพ
53 งานบูรณะทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0203 ตอน แยกเข้ามีนบุรี-คลองหลวงแพ่ง ตอน 1 ระหว่าง กม. 27+500 - กม. 30+300 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 4,670 ตร.ม. 13/04/2563 กท/e./17/2563 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
54 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ (Asphalt Overlay) ทางหลวงหมายเลข 3902 ตอนควบคุม 0602 ตอน คู้บอน–ประเวศ ระหว่าง กม.52+420 - กม.53+000 ปริมาณงาน 6,960 ตร.ม. 13/04/2563 กท/e./16/2563 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
55 จ้างเหมาทำงานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3312 ตอนควบคุม 0100 ตอน สนามกีฬาธูปเตมีย์ – ลำลูกกา ระหว่าง กม.3+000 –กม.3+500 (บริเวณวัดโพสพผลเจริญ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/04/2563 63047129775 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
56 จ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 351 ตอนควบคุม 0100 ตอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - คันนายาว ตอน 6 ระหว่าง กม.10+500 - กม.11+500 เป็นช่วงๆ 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,024 ม.) 07/04/2563 กท./e/27/2563 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
57 งานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0201 ตอน คลองประปา – คันนายาว ระหว่าง กม.10+600 – 11+200 เป็นช่วงๆ (สะพานข้ามวงเวียนหลักสี่) และ กม.8+851 (สะพานข้ามแยกหลักสี่) ปริมาณงาน 2 แห่ง 01/04/2563 63037434009 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
58 จ้างเหมาทำงานป้ายจราจรทางหลวงหมายเลข 31 ตอนควบคุม 0101 ตอน ดินแดง – งามวงศ์วาน ระหว่าง กม.4+990 – กม.14+700 เป็นช่วง ๆ, ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0201 ตอน คลองประปา – คันนายาว ระหว่าง กม.5+651 -กม.19+600 เป็นช่วงๆ และทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0202 ตอนคันนายาว – แยกเข้ามีนบุรี ระหว่าง กม.19+600 - กม.26+075 เป็นช่วง ๆ 1 แห่ง (ปริมาณงาน 156.51 ตร.ม.) 01/04/2563 63047003828 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
59 จ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 31 ตอนควบคุม 0101 ตอน ดินแดง – งามวงศ์วาน ระหว่าง กม.10+300 – กม.10+700 1 แห่ง (ปริมาณงาน 20 ต้น) 31/03/2563 630347619697 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
60 งานปรับปรุงด้านเรขาคณิตของทาง ทางหลวงหมายเลข 3901 , 3902 ตอนควบคุม 0602 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์-ประเวศ , คู้บอน - ประเวศ บริเวณ กม. 59+800 (จุดกลับรถใต้สะพานคลองปากน้ำ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 31/03/2563 63037337626 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
แสดง 46 ถึง 60 จาก 90 รายการ