f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
Bangkok Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 จ้างเหมาทำงานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3119 ตอนควบคุม 0101 ตอน มีนบุรี – แยกเคหะร่มเกล้า ตอน 1 บริเวณ กม.4+310 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/03/2563 63037595187 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
62 งานจ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 351 ตอนควบคุม 0100 ตอน มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์-คันนายาว ตอน 6 ระหว่าง กม.10+500 – กม.11+500 เป็นช่วง ๆ 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,024 ม.) 30/03/2563 63037599905 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
63 จ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0203 ตอน แยกเข้ามีนบุรี – คลองหลวงแพ่ง ตอน 2 ระหว่าง กม.34+685-กม.40+185 เป็นช่วงๆ 1 แห่ง (ปริมาณงาน 40 ต้น) 27/03/2563 63037558430 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
64 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3902 ตอนควบคุม 0602 ตอน คู้บอน-ประเวศ ระหว่าง กม.58+925-กม.60+000 ปริมาณงาน 11,287 ตร.ม. 27/03/2563 63037337962 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
65 จ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0202 ตอน คันนายาว – แยกเข้ามีนบุรี ตอน 1 ระหว่าง กม.19+600 – กม.22+000 (ด้านขวาทาง) เป็นช่วงๆ 1 แห่ง(ปริมาณงาน 61 ต้น) 27/03/2563 63037458257 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
66 ทำงานเสริมผิวแอสฟัลต์ (Asphalt Overlay) ทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0602 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์-ประเวศ ระหว่าง กม.60+300-กม.61+900 ปริมาณงาน 19,200 ตร.ม. 26/03/2563 63037335962 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
67 งานบูรณะทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 351 ตอนควบคุม 0100 ตอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์-คันนายาว ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+000 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 3,615 ตร.ม. 25/03/2563 63037287864 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
68 งานบูรณะทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0203 ตอน แยกเข้ามีนบุรี-คลองหลวงแพ่ง ตอน 1 ระหว่าง กม. 27+500 - กม. 30+300 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 4,670 ตร.ม. 24/03/2563 63037259163 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
69 ทำงานเสริมผิวแอสฟัลต์ (Asphalt Overlay) ทางหลวงหมายเลข 3902 ตอนควบคุม 0602 ตอน คู้บอน–ประเวศ ระหว่าง กม.52+420 - กม.53+000 ปริมาณงาน 6,960 ตร.ม. 23/03/2563 63037168748 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
70 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ (Asphalt Overlay) ทางหลวงหมายเลข 3701 ตอนควบคุม 0100 ตอน ถนนศรีนครินทร์–บางควาย ระหว่าง กม.4+000 - กม.5+900 ปริมาณงาน 22,800 ตร.ม. 18/03/2563 63037166963 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
71 งานบูรณะทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 3312 ตอนควบคุม 0100 ตอน สนามกีฬาธูปเตมีย์ - ลำลูกกา ตอน 1 ระหว่าง กม. 0+300 - กม. 2+500 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 3,300 ตร.ม. 17/03/2563 63037116349 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
72 งานบูรณะทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 3119 ตอนควบคุม 0101 , 0102 ตอน มีนบุรี - แยกเคหะร่มเกล้า - ลาดกระบัง ตอน 1 ระหว่าง กม. 0+700 - กม. 1+200 , กม. 4+500 - กม. 5+300 และ กม. 8+100 - กม. 9+900 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 5,000 ตร.ม. 17/03/2563 63037116192 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
73 จ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 350 ตอนควบคุม 0100 ตอน รัชดาภิเษก – รามอินทรา ระหว่าง กม.0+100 –กม.0+700 เป็นช่วง ๆ 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,080 ม.) 10/03/2563 63037179955 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
74 งานจ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 3701 ตอนควบคุม 0100 ตอน ถนนศรีนครินทร์ – ลาดกระบัง ตอน 2 ระหว่าง กม.9+760 – กม.10+100 และ กม.14+750 – กม.15+490 2 แห่ง (ปริมาณงาน 1,080 ม.) 10/03/2563 63037183333 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
75 งานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (งานซ่อมไฟสัญญาณจราจร) ทางหลวงหมายเลข 351 ตอนควบคุม 0100 ตอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ –คันนายาว ตอน 1บริเวณ กม.2+118 (แยกลาดปลาเค้า), กม.4+135 (แยกเสนา),กม.5+500 (แยกสุคนธสวัสดิ์)และ กม.8+075 (แยกสวนน้ำ) ปริมาณงาน 4 แห่ง 09/03/2563 63037159406 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
แสดง 61 ถึง 75 จาก 90 รายการ