f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
Bangkok Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทล. 1 ตอนควบคุม 0101 ตอน อนุสาวรีย์หลักสี่ – สะพานใหม่ ระหว่าง กม.18+100 - กม.19+000 ทล. 1 ตอนควบคุม 0102 ตอน แยก คปอ. – สนามกีฬาธูปะเตมีย์ ระหว่าง กม.24+700 - กม.27+710 2 แห่ง (ปริมาณงาน 2,330 ตร.ม.) 07/12/2564 กท.14/2565 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
62 จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3702 ตอนควบคุม 0100 ตอน ถนนศรีนครินทร์ - บางควาย ตอน 1 ระหว่าง กม.3+180 - กม.18+760 เป็นช่วงๆ 1 แห่ง (ปริมาณงาน 7,253 ตร.ม.) 03/12/2564 กท./พ.1/ค/4/2565 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
63 ทำงานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0203 ตอน แยกเข้ามีนบุรี–คลองหลวงแพ่ง ระหว่าง กม.27+750-กม.30+420 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 7,200 ตร.ม. 03/12/2564 64117420321 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
64 งานค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงร่มเกล้า แขวงทางหลวงกรุงเทพ จ. กรุงเทพมหานคร ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0203 ตอน แยกเข้ามีนบุรี–คลองหลวงแพ่ง ที่ กม.40+517 (ด้านขวาทาง) 18/10/2564 กท./e/1/2565 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
65 ทำงานค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงร่มเกล้า แขวงทางหลวงกรุงเทพ จ. กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง 11/10/2564 64107103763 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
66 ทำงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 350 ตอนควบคุม 0100 ตอน รัชดาภิเษก-รามอินทรา ระหว่าง กม.4+400 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/11/2563 - แขวงทางหลวงกรุงเทพ
67 ทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3119 ตอนควบคุม 0101 , 0102 ตอนมีนบุรี – แยกเคหะร่มเกล้า , แยกเคหะร่มเกล้า - ลาดกระบัง ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+330 และ 16/11/2563 กท./e/14/2564 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
68 ทำงานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3312 ตอนควบคุม 0100 ตอนสนามกีฬาธูปเตมีย์ - ลำลูกกา ตอน 2 ระหว่าง กม.0+119 - กม.0+120 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/11/2563 กท./e/13/2564 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
69 จ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0202 ตอน คันนายาว ถึง แยกเข้ามีนบุรี ตอน 1 ระหว่าง กม.23+632 - กม.25+457 (ด้านขวาทาง) เป็นช่วงๆ 1 แห่ง (ปริมาณงาน 26 ต้น) 16/11/2563 กท./e/11/2564 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
70 จ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง) ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0202 ตอน คันนายาว – แยกเข้ามีนบุรี ตอน 2 ระหว่าง กม.22+500 - กม.26+090 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/11/2563 กท./e/12/2564 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
71 จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 351 ตอนควบคุม 0100 ตอน มหาวิทยาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ – คันนายาว ระหว่าง กม.0+000 - กม.12+328 1 แห่ง (ปริมาณงาน 7,150 ตร.ม) 13/11/2563 กท./e/10/2564 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
72 จ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0203 ตอน แยกเข้ามีนบุรี - คลองหลวงแพ่ง ตอน 2 ระหว่าง กม.26+000 - กม.27+750 และกม.30+199-กม.30+201 ปริมาณงาน 3 แห่ง 13/11/2563 กท./e/9/2564 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
73 จ้างเหมาทำงานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3119 ตอนควบคุม 0101 ตอน มีนบุรี – แยกเคหะร่มเกล้า ที่ กม.3+650 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/11/2563 กท./e/7/2564 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
74 จ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง) ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0201 ตอน คลองประปา – คันนายาว ตอน 3 กม.8+500 – กม.9+150 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/11/2563 กท./e/6/2564 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
75 จ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3481 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองหลวงแพ่ง - ศาลาแดง ตอน 1 ระหว่าง กม.0+100 - กม.1+500 เป็นช่วงๆ 1 แห่ง (ปริมาณงาน 34 ต้น) 13/11/2563 63117212635 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
แสดง 61 ถึง 75 จาก 119 รายการ