f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
Bangkok Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 งานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (งานซ่อมไฟสัญญาณจราจร) ทางหลวงหมายเลข 351 ตอนควบคุม 0100 ตอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ –คันนายาว ตอน 1บริเวณ กม.2+118 (แยกลาดปลาเค้า), กม.4+135 (แยกเสนา),กม.5+500 (แยกสุคนธสวัสดิ์)และ กม.8+075 (แยกสวนน้ำ) ปริมาณงาน 4 แห่ง 09/03/2563 63037159406 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
77 งานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (งานซ่อมไฟสัญญาณจราจร) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0102 ตอน แยก คปอ .- สนามกีฬาธูปะเตมีย์ บริเวณ กม.25+450 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/03/2563 63037159305 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
78 แก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 3312 ตอนควบคุม 0100 ตอน สนามกีฬาธูปเตมีย์-ลำลูกกา ตอน 2 ระหว่าง กม.2+094-กม.9+000 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 12,539 เมตร 05/03/2563 63027452619 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
79 งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 3119 ตอนควบคุม 0101, 0102 ตอน มีนบุรี - แยกเคหะร่มเกล้า - ลาดกระบัง ตอน 3 ระหว่าง กม.0+000–กม.9+900 (ด้านซ้ายทาง) เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 6,693 ตร.ม. 04/03/2563 63027450217 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
80 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 351 ตอนควบคุม 0100 ตอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์-คันนายาว ตอน 2 ระหว่าง กม.1+600-กม.7+260 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 12,845 เมตร 04/03/2563 63027451821 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
81 จ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0202 ตอน คันนายาว –แยกเข้ามีนบุรี ตอน 2 ระหว่าง กม.19+600 - กม.24+350 (ด้านซ้ายทาง) เป็นช่วงๆ 1 แห่ง (ปริมาณงาน 61 ต้น) 27/02/2563 63027295035 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
82 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงกรุงเทพ 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 31 ตอนควบคุม 0102 ตอน งามวงศ์วาน–ดอนเมือง บริเวณ กม. 20+800 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/02/2563 63027509646 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
83 งานกำแพงกันเศษวัสดุตกหล่นบนราวสะพานแบบโปร่ง (ACRYLIC PANEL PROTECTION GUARD) ทางหลวงหมายเลข 350 ตอนควบคุม 0100 ตอน รัชดาภิเษก- รามอินทรา ระหว่าง กม.3+690-กม.3+790 (ด้านซ้ายทางและขวาทาง) ปริมาณงาน 200 เมตร 19/11/2562 62117074744 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
84 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 31 ตอนควบคุม 0102 ตอน งามวงศ์วาน-ดอนเมือง ระหว่าง กม.25+500–กม.26+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/08/2562 62087408587 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
85 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0201 ตอน คลองประปา ถึง คันนายาว ระหว่าง กม. 5+651- กม. 12+000 (ด้านซ้ายทางและขวาทาง) เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 12,617 เมตร 16/08/2562 62087311024 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
86 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0203 ตอน แยกเข้ามีนบุรี ถึง คลองหลวงแพ่ง ระหว่าง กม. 30+800 - กม. 31+600 (ด้านซ้ายทางและขวาทาง) เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 4,180 ตร.ม. 16/08/2562 411.X_26300_304 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
87 งานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด บนทางหลวงหมายเลข 3119 ตอนควบคุม 0102 ตอน แยกเคหะร่มเกล้า–ลาดกระบัง ระหว่าง กม.5+700 - กม.6+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/06/2562 คค 06074/(พ)/5.1/39/2562 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
88 จ้างเหมาทำงานแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข 351 ตอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - คันนายาว ตอน 1 ระหว่าง กม.1+609–กม.2+130 (จุดกลับรถคลองบางบัว) ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/03/2562 คค.6074/(พ)/5.1/18/2562 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
89 งานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด บนทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0203 ตอน แยกเข้ามีนบุรี–คลองหลวงแพ่ง บริเวณ กม.35+155 (หน้าบริษัทซีพีเอฟ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/02/2562 คค 06074/(พ)/5.1/9/2562 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
90 งานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0203 ตอน แยกเข้ามีนบุรี–คลองหลวงแพ่ง บริเวณ กม. 33+523 (หน้าวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก) ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/02/2562 คค 06074/(พ)/5.1/10/2562 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
แสดง 76 ถึง 90 จาก 91 รายการ