f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
Bangkok Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
91 19/08/2563 แขวงทางหลวงกรุงเทพ จ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง) ทางหลวงหมายเลข 351 ตอนควบคุม 0100 ตอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ – คันนายาว บริเวณ กม.0+000 (อุโมงค์เกษตรฯ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
92 07/04/2563 แขวงทางหลวงกรุงเทพ งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3312 ตอนควบคุม 0100 ตอน สนามกีฬาธูปเตมีย์-ลำลูกกา ระหว่าง กม.3+000-กม.3+500 (บริเวณวัดโพสพผลเจริญ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
93 24/03/2563 แขวงทางหลวงกรุงเทพ จ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0202 ตอน คันนายาว - แยกเข้ามีนบุรี ตอน 1 ระหว่าง กม.19+600 - กม.22+000 (ด้านขวาทาง) เป็นช่วงๆ 1 แห่ง (ปริมาณงาน 61 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
94 24/03/2563 แขวงทางหลวงกรุงเทพ จ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 351 ตอนควบคุม 0100 ตอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - คันนายาว ตอน 6 ระหว่าง กม.10+500 - กม.11+500 เป็นช่วงๆ 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,024 ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
95 23/03/2563 แขวงทางหลวงกรุงเทพ งานจ้างเหมาทำงานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3119 ตอนควบคุม 0101 ตอน มีนบุรี – แยกเคหะร่มเกล้า ตอน 1 บริเวณ กม.4+310 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
96 23/03/2563 แขวงทางหลวงกรุงเทพ จ้างเหมาทำงานป้ายจราจรทางหลวงหมายเลข 31 ตอนควบคุม 0101 ตอน ดินแดง – งามวงศ์วาน ระหว่าง กม.4+990 – กม.14+700 เป็นช่วง ๆ, ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0201 ตอน คลองประปา – คันนายาว ระหว่าง กม.5+651 -กม.19+600 เป็นช่วงๆ และทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0202 ต เผยแพร่ขึ้นเว็บ
97 23/03/2563 แขวงทางหลวงกรุงเทพ งานจ้างเหมาทำงานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3119 ตอนควบคุม 0101 ตอน มีนบุรี – แยกเคหะร่มเกล้า ตอน 1 บริเวณ กม.4+310 ปริมาณงาน 1 แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
98 23/03/2563 แขวงทางหลวงกรุงเทพ งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 31 ตอนควบคุม 0101 ตอน ดินแดง – งามวงศ์วาน ระหว่าง กม.10+300 – กม.10+700 1 แห่ง (ปริมาณงาน 20 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
99 23/03/2563 แขวงทางหลวงกรุงเทพ งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0203 ตอน แยกเข้ามีนบุรี – คลองหลวงแพ่ง ตอน 2 ระหว่าง กม.34+685-กม.40+185 เป็นช่วงๆ 1 แห่ง (ปริมาณงาน 40 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
100 20/03/2563 แขวงทางหลวงกรุงเทพ จ้างเหมาทำงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0201 ตอน คลองประปา - คันนายาว ระหว่าง กม.10+600 - 11+200 เป็นช่วงๆ (สะพานข้ามวงเวียนหลักสี่) และ กม.8+851 (สะพานข้ามแยกหลักสี่) ปริมาณงาน 2 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 91 ถึง 100 จาก 133 รายการ