f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
Bangkok Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
11 19/03/2567 แขวงทางหลวงกรุงเทพ งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3901 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์ - ประเวศ ตอน 2 ระหว่าง กม.35+830 - กม.62+500 (เป็นช่วงๆ) 1 แห่ง (ปริมาณงาน 120 ชุด) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
12 19/03/2567 แขวงทางหลวงกรุงเทพ จ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน แยกเข้ามีนบุรี-คลองหลวงแพ่ง ตอน 4 ระหว่าง กม.31+000-กม.33+200 เป็นช่วงๆ 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,652 ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
13 19/03/2567 แขวงทางหลวงกรุงเทพ งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3902 ตอน คู้บอน - ประเวศ ตอน 2 ระหว่าง กม.39+808 - กม.55+599 (เป็นช่วงๆ) 1 แห่ง (ปริมาณงาน 190 ชุด) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
14 19/03/2567 แขวงทางหลวงกรุงเทพ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3702 ตอน ถนนศรีนครินทร์ - ลาดกระบัง ตอน 1 ระหว่าง กม.14+000 - กม.15+400 1 แห่ง (ปริมาณงาน 40 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
15 19/03/2567 แขวงทางหลวงกรุงเทพ จ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 3901 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์-ประเวศ ตอน 3 ระหว่าง กม.60+520-กม.62+600 (เป็นช่วงๆ) 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,668 ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
16 19/03/2567 แขวงทางหลวงกรุงเทพ จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3901 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์-ประเวศ ตอน 6 ระหว่าง กม.55+599-กม.62+500 1 แห่ง (ปริมาณงาน 2,800 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
17 19/03/2567 แขวงทางหลวงกรุงเทพ จ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 3312 ตอน สนามกีฬาธูปเตมีย์-ลำลูกกา ตอน 2 ระหว่าง กม.0+000-กม.4+000 (เป็นช่วงๆ) 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,024 เมตร) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
18 19/03/2567 แขวงทางหลวงกรุงเทพ จ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 350 ตอน รัชดาภิเษก-รามอินทรา ตอน 1 ระหว่าง กม.0+100-กม.3+700 (เป็นช่วงๆ) 1 แห่ง (ปริมาณงาน 160 ชุด) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
19 19/03/2567 แขวงทางหลวงกรุงเทพ งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 350 ตอน รัชดาภิเษก - รามอินทรา ตอน 2 ระหว่าง กม.2+350 - กม.2+875 1 แห่ง (ปริมาณงาน 540 ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
20 18/03/2567 แขวงทางหลวงกรุงเทพ จ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3312 ตอน สนามกีฬาธูปเตมีย์-ลำลูกกา ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000-กม.12+348 1 แห่ง (ปริมาณงาน 260 ชุด) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 11 ถึง 20 จาก 133 รายการ