f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
Bangkok Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
31 19/12/2565 แขวงทางหลวงกรุงเทพ จ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 3902 ตอน บึงคำพร้อย – คู้บอน ระหว่าง กม.32+200 – กม.38+470 1 แห่ง (ปริมาณงาน 560 ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
32 19/12/2565 แขวงทางหลวงกรุงเทพ งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 30 ตอนควบคุม 0102 ตอน งามวงศ์วาน-ดอนเมือง ระหว่าง กม.22+625-กม.24+759 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 552 ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
33 19/12/2565 แขวงทางหลวงกรุงเทพ งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 30 ตอนควบคุม 0102 ตอน งามวงศ์วาน-ดอนเมือง ระหว่าง กม.22+625-กม.24+759 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 552 ม.) เปลี่ยนแปลงแผน
34 19/12/2565 แขวงทางหลวงกรุงเทพ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 31 ตอน ดินแดง-งามวงศ์วาน, งามวงศ์วาน-ดอนเมือง ที่ กม.8+635, กม.13+390 (ด้านขวาทาง) และ กม.15+290, กม.15+700, กม.21+850 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 5 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
35 19/12/2565 แขวงทางหลวงกรุงเทพ งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 31 ตอนควบคุม 0102 ตอน งามวงศ์วาน-ดอนเมือง ระหว่าง กม.22+625-กม.24+759 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 552 ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
36 25/10/2565 แขวงทางหลวงกรุงเทพ งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3701 ตอน ถนนศรีนครินทร์ - ลาดกระบัง ระหว่าง กม.0+312 - กม.22+375 เป็นช่วงๆ ทางหลวงหมายเลข 3702 ตอน ถนนศรีนครินทร์ - ลาดกระบัง ระหว่าง กม.0+352 - กม.22+435 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
37 25/10/2565 แขวงทางหลวงกรุงเทพ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3902 ตอน คู้บอน - ประเวศ ตอน 1 ระหว่าง กม.45+800 - กม.46+720 1 แห่ง (ปริมาณงาน 26 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
38 25/10/2565 แขวงทางหลวงกรุงเทพ งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 351 ตอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ – คันนายาว ตอน 2 ระหว่าง กม.0+595 – กม.11+100 เป็นแห่งๆ 1 แห่ง (ปริมาณงาน 314.50 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
39 25/10/2565 แขวงทางหลวงกรุงเทพ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน แยกเข้ามีนบุรี – คลองหลวงแพ่ง ตอน 2 ระหว่าง กม.42+125 – กม.42+226, กม.42+610 – กม.42+960 และ กม.43+620 – กม.44+170 (ด้านซ้ายทางและขวาทาง) 1 แห่ง (ปริมาณงาน 66 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
40 25/10/2565 แขวงทางหลวงกรุงเทพ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3902 ตอน คู้บอน – ประเวศ ตอน 3 ระหว่าง กม.55+600 – กม.56+800 1 แห่ง (ปริมาณงาน 34 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 31 ถึง 40 จาก 133 รายการ