f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
Bangkok Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
41 25/10/2565 แขวงทางหลวงกรุงเทพ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3901 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์ – ประเวศ ตอน 2 ระหว่าง กม.57+400 – กม.57+855 และ กม.62+150 – กม.62+500 2 แห่ง (ปริมาณงาน 23 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
42 12/10/2565 แขวงทางหลวงกรุงเทพ ทำงานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 3312 ตอน สนามกีฬาธูปเตย์มี-ลำลูกกา ระหว่าง กม.2+000-กม.6+400 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 14,000 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
43 12/10/2565 แขวงทางหลวงกรุงเทพ ทำงานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 31 ตอน งามวงศ์วาน-ดอนเมือง ตอน 1 ระหว่าง กม.25+600-กม.28+500 ด้านขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 6,200 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
44 12/10/2565 แขวงทางหลวงกรุงเทพ ทำงานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 3312 ตอน สนามกีฬาธูปเตย์มี-ลำลูกกา ระหว่าง กม.2+000-กม.6+400 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 14,000 ตร.ม. เปลี่ยนแปลงแผน
45 12/10/2565 แขวงทางหลวงกรุงเทพ ทำงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 31 ตอน งามวงศ์วาน-ดอนเมือง ระหว่าง กม.27+500-กม.28+500 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 21,600 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
46 12/09/2565 แขวงทางหลวงกรุงเทพ ทำงานค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงสะพานสูง แขวงทางหลวงกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
47 13/06/2565 แขวงทางหลวงกรุงเทพ งานกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน คลองประปา-คันนายาว ที่ กม.6+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
48 02/12/2564 แขวงทางหลวงกรุงเทพ จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทล. 302 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - สี่แยกแคราย ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+150 เป็นช่วงๆ ทล. 336 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางแยกต่างระดับลาดพร้าว ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+851 2 แห่ง (ปริมาณงาน 2,590 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
49 02/12/2564 แขวงทางหลวงกรุงเทพ จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทล. 1 ตอนควบคุม 0101 ตอน อนุสาวรีย์หลักสี่ – สะพานใหม่ ระหว่าง กม.18+100 - กม.19+000 ทล. 1 ตอนควบคุม 0102 ตอน แยก คปอ. – สนามกีฬาธูปะเตมีย์ ระหว่าง กม.24+700 - กม.27+710 2 แห่ง (ปริมาณงาน 2,330 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
50 02/12/2564 แขวงทางหลวงกรุงเทพ จ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 3902 ตอนควบคุม 0602 ตอน คู้บอน – ประเวศ ตอน 2 ระหว่าง กม.40+300 – กม.53+700 เป็นช่วงๆ 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,076 ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 41 ถึง 50 จาก 133 รายการ