f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
Bangkok Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
61 22/11/2564 แขวงทางหลวงกรุงเทพ งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0202 ตอน คันนายาว-แยกเข้ามีนบุรี ระหว่าง กม.16+000-กม.26+300 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 19,071 เมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
62 22/11/2564 แขวงทางหลวงกรุงเทพ งานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0203 ตอน แยกเข้ามีนบุรี–คลองหลวงแพ่ง ตอน 1 ระหว่าง กม.26+650–กม.27+600 (จุดกลับรถใต้สะพานคลองสามวา) ปริมาณงาน 1 แห่ง (0.950 กม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
63 22/11/2564 แขวงทางหลวงกรุงเทพ งานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0203 ตอน แยกเข้ามีนบุรี–คลองหลวงแพ่ง ตอน 1 ระหว่าง กม.26+650–กม.27+600 (จุดกลับรถใต้สะพานคลองสามวา) ปริมาณงาน 1 แห่ง (0.950 กม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
64 22/11/2564 แขวงทางหลวงกรุงเทพ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3702 ตอนควบคุม 0100 ตอน ถนนศรีนครินทร์–บางควาย (ชื่อตอนเดิม) (ตอน ถนนศรีนครินทร์–ลาดกระบัง (ชื่อตอนใหม่)) ระหว่าง กม.19+080–กม.20+300 และกม.21+000–กม.22+435 ปริมาณงาน 20,160 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
65 22/11/2564 แขวงทางหลวงกรุงเทพ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 31 ตอนควบคุม 0102 ตอน งามวงศ์วาน-ดอนเมือง ตอน 1 ระหว่าง กม.19+565–กม.21+466 ทางขนาน ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 26,350 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
66 22/11/2564 แขวงทางหลวงกรุงเทพ งานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3701 ตอนควบคุม 0100 ตอน ถนนศรีนครินทร์–บางควาย (ชื่อตอนเดิม) (ตอน ถนนศรีนครินทร์-ลาดกระบัง (ชื่อตอนใหม่)) ระหว่าง กม.8+000–กม.14+730 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.930 กม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
67 22/11/2564 แขวงทางหลวงกรุงเทพ งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0203 ตอน แยกเข้ามีนบุรี–คลองหลวงแพ่ง ระหว่าง กม.27+750-กม.30+420 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 7,200 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
68 22/11/2564 แขวงทางหลวงกรุงเทพ งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 3119 ตอนควบคุม 0101, 0102 ตอน มีนบุรี–แยกเคหะร่มเกล้า-ลาดกระบัง ระหว่าง กม.2+100-กม.8+502 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 12,040 เมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
69 05/10/2564 แขวงทางหลวงกรุงเทพ ทำงานค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงร่มเกล้า แขวงทางหลวงกรุงเทพ จ. กรุงเทพมหานคร ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0203 ตอน แยกเข้ามีนบุรี-คลองหลวงแพ่ง ที่ กม.40+517 (ด้านขวา เผยแพร่ขึ้นเว็บ
70 16/07/2564 แขวงทางหลวงกรุงเทพ จ้างซ่อมเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 61 ถึง 70 จาก 133 รายการ