f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
เจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงหลักสี่ดำเนินการปรับระดับผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 304 (ถนนรามอินทรา)
ลงวันที่ 02/07/2563

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 แขวงทางหลวงกรุงเทพ โดย หมวดทางหลวงหลักสี่ ดำเนินการปรับระดับผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 304 (ถนนรามอินทรา) เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชนต่อไป


'