f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
Bangkok Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประวัติแขวงทางหลวงกรุงเทพ
ลงวันที่ 26/11/2561

 แขวงการทางกรุงเทพ  ในยุคแรกเริ่มตั้งสำนักงานอยู่ในบ้านเช่าซอยวรพงษ์ บางลำพู เมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่  2  (ปี พ.ศ. 2488)   กรมทางหลวง ได้แยกออกมาจากกรมโยธาเทศบาล(กรมโยธาธิการปัจจุบัน)แขวงการทางกรุงเทพ ก็เลิกเช่าบ้านในซอยวรพงษ์ ย้ายมาอยู่ตึกกรมทางหลวงถนนศรีอยุธยาได้อยู่ชั้นล่างสุดติดกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน  ที่เป็นแผนกประชาสัมพันธ์ และห้องเครื่องจักรทำงานบัญชีปัจจุบัน

ในปี พ.ศ. 2510 กรมทางหลวง มีนโยบายให้ย้ายเขตและแขวงการทางกรุงเทพ ออกไปอยู่ข้างนอกตามสายทาง  จึงมีการสำรวจตรวจสอบแผนที่เวนคืนที่ดินทางหลวงหมายเลข 31 ถนนสายวิภาวดีรังสิต หลายแปลง    และมีความเห็นว่าที่ดินแปลงที่ตั้งอยู่บนถนนวิภาวดีรังสิต ตรง กม. 20+800 ด้านขวาทาง เนื้อที่ประมาณ 5 ไร่เศษ เหมาะสมที่สุด  จึงมีการเสนอของบประมาณถมดินและปลูกสร้างสำนักงานแขวงการทางกรุงเทพ  ต่อมามีการของบประมาณเพิ่มเติมเพื่อถมขยายเนื้อที่เพิ่มเติมขึ้นเรื่อย ๆ จนมีเนื้อที่ทั้งหมด 37 ไร่ - งาน 67 ตารางวา

**************************************************


'