f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
Bangkok Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
หมวดทางหลวงหลักสี่
ลงวันที่ 26/11/2564

พื้นที่และสายทางในความรับผิดชอบ  ของหมวดทางหลวงหลักสี่ แขวงทางหลวงกรุงเทพ

 

ทางหลวงหมายเลข

หมายเลขควบคุม

ตอน

กม.-กม.

1

 

อนุสาวรีย์หลักสี่ - สะพานใหม่

กม.18+100 – กม.19+000 (อุโมงค์หลักสี่)

304

  คลองประปา - คันนายาว กม. 5+651 -  กม.19+600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อเรา

ที่อยู่สำนักงาน : 201/16 ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงตลาดบางเขน  เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ

เบอร์โทร : 02-551-1085

หัวหน้าหมวดทางหลวงหลักสี่ : นายภาณุพงษ์ มุ่งประสพสุขี [โทร : 083-997-7034] 


'