f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
Bangkok Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
งานอำนวยความปลอดภัย
ลงวันที่ 27/04/2566

ติดต่อ : 02-552-7331 ต่อ 123


'