Close
title
f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวสารทางหลวง
title
แจ้งปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราว บนทางหลวงหมายเลข 31 (ถนนวิภาวดีรังสิต) บริเวณ กม.14+700 ฝั่งขาออก บริเวณช่วงถนนวิภาวดีรังสิตเบี่ยงเข้าถนนงามวงศ์วาน

กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงกรุงเทพ แจ้งปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราว บนทางหลวงหมายเลข 31 (ถนนวิภาวดีรังสิต) บริเวณ กม.14+700 ฝั่งขาออก บริเวณช่วงถนนวิภาวดีรังสิตเบี่ยงเข้าถนนงามวงศ์วาน ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 ถึง วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 21.00 – 05.00 น.เพื่อดำเนินการซ่อมแซมผิวจราจร จึงมีความจำเป็นต้องปิดการจราจรชั่วคราวในจุดดังกล่าว ระหว่างดำเนินการอาจทำให้การจราจรติดขัดไม่สะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน และประชาชนทั่วไป กรมทางหลวง ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วยโดยระหว่างดำเนินการ ผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาออกที่ต้องการเบี่ยงเข้าถนนงามวงศ์วาน สามารถใช้ช่องจราจรได้ 1 ช่องทางสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายวรพงษ์ ขวาของ นายช่างโยธาชำนาญงาน ผู้ควบคุมงาน เบอร์โทร 08-1627-4658 หรือสายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีตลอด 24 ชม.) #กรมทางหลวง #สายด่วนกรมทางหลวง1586
title
ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะที่ 2 (ตอน 1 - 3) บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 31 ตอน ดินแดง - ดอนเมือง

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.00 น. นายชาติชาย ช่วงชิง วิศวกรใหญ่ด้านบำรุงรักษา กรมทางหลวง ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะที่ 2 (ตอน 1 - 3) บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 31 ตอน ดินแดง - ดอนเมือง ระหว่าง กม.4+900 - กม.31+900 ระยะทาง 26.485 กิโลเมตร ตามแผนพัฒนาจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบนถนนวิภาวดีรังสิตอย่างยั่งยืน พร้อมด้วย ดร.วันจักร ฉายากุล วิศวกรใหญ่ด้านอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 นายธนศักดิ์ วงศ์ธนากิจเจริญ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกรุงเทพ นายสุวิตร วีรงคเสนีย์ นายช่างโครงการฯ ตอน 1 นายเศรษฐา รังษีสุริยะชัย นายช่างโครงการฯ ตอน 2 นายภัทรพล ตางจงราช นายช่างโครงการฯ ตอน 3 และผู้ที่เกี่ยวข้อง #กรมทางหลวง #สายด่วนกรมทางหลวง1586
title
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมทางหลวง มอเตอร์เวย์ สายบางใหญ่-กาญจนบุรี เดินหน้าต่อ พร้อมเปิดให้บริการปี 2566 วันนี้ ครม. อนุมัติ กรอบวงเงินค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพิ่มแล้ว

ข่าวประชาสัมพันธ์กรมทางหลวง วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562?? มอเตอร์เวย์ สายบางใหญ่-กาญจนบุรี เดินหน้าต่อ พร้อมเปิดให้บริการปี 2566 วันนี้ ครม. อนุมัติ กรอบวงเงินค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพิ่มแล้ว นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี หลังจากที่ ครม. อนุมัติกรอบวงเงินเพิ่ม 12,032 ล้านบาท จากวงเงินที่ต้องใช้ในการเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 17,452 ล้านบาท เพื่อใช้ในการก่อสร้างเส้นทางดังกล่าว ว่า ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี เป็นเส้นทางเชื่อมต่อโครงข่ายคมนาคมสู่ภาคตะวันตก โดยมีจุดเริ่มต้นต่อเนื่องจากทางหลวงหมายเลข 9 สายกาญจนาภิเษก ถนนวงแหวนรอบนอกด้านตะวันตก ผ่านพื้นที่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี, อำเภอนครชัยศรี, อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม, อำเภอท่ามะกา และไปสิ้นสุดที่อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ระยะทางรวม 96.410 กิโลเมตร ลักษณะโครงการเป็นทางหลวงพิเศษขนาด 4 - 6 ช่องจราจร มูลค่าโครงการรวม 49,120 ล้านบาท โครงการก่อสร้างงานโยธา มีจำนวนทั้งหมด 25 สัญญา อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ผลงานก่อสร้าง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562 ร้อยละ 25.08 ช้ากว่าแผน 56.00 % ความล่าช้าที่เกิดขึ้น เป็นเพราะผู้รับจ้างเข้าพื้นที่ทำงานได้เพียง ร้อยละ 31 จากพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมด เนื่องจากกรอบวงเงินค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ได้รับไม่เพียงพอเมื่อได้รับอนุมัติกรอบวงเงินเพิ่มเติม กรมทางหลวง จะได้ส่งมอบพื้นที่ เร่งรัดให้ผู้รับจ้างเข้าทำงานต่อตามแผนงาน และคาดว่าจะแล้วเสร็จทุกสัญญา ในต้นปี 2566 งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ เป็นเงิน 5,420 ล้านบาท ปัจจุบันเบิกจ่ายไปหมดแล้วยังขาดอีก 12,032 ล้านบาทรวมเป็นเงินค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งหมด 17,452 ล้านบาทวงเงินที่เพิ่มขึ้น เนื่องจาก กรอบวงเงินเดิมที่ได้รับการอนุมัติ ในปี 2558 ได้จากการประมาณราคาค่าเวนคืนเบื้องต้น โดยใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์เป็นหลัก ต่อมาในปี 2559 ได้มีการเข้าสำรวจพื้นที่จริง ทั้งที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และต้นไม้ อย่างละเอียด พบว่ามีจำนวนมากกว่าที่ได้ประมาณการเบื้องต้นประกอบกับมีการพัฒนาพื้นที่ เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว เกิดโครงการสำคัญ ตามแนวเส้นทางมอเตอร์เวย์ และบริเวณใกล้เคียง ส่งผลทำให้สภาพการใช้พื้นที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น จึงได้กำหนดราคาค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินตามสภาพความเป็นจริง โดยได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 ทุกประการ ส่งผลให้วงเงินสูงเพิ่มมากขึ้นเมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติกรอบวงเงินเพิ่มเติม กรมทางหลวงจะเร่งจ่ายเงินให้ประชาชนที่ถูกเวนคืนภายในเดือนมีนาคม 2563 ครบทุกราย อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวต่อไปอีกว่า นอกจากงานโยธา และงานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินแล้ว ยังมีการลงทุนงานระบบต่างๆ ซึ่งจะรวมอยู่ในขอบเขตของสัญญาการให้เอกชนร่วมลงทุน หรือ PPP ในส่วนของการดำเนินงาน และบำรุงรักษา (โอแอนด์เอ็ม) เช่นเดียวกับทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สายบางปะอิน-นครราชสีมา ซึ่งประกอบด้วยด่านเก็บค่าผ่านทาง ระบบควบคุมและบริหารการจราจรและ ด่านชั่งน้ำหนักคาดว่าจะเซ็นสัญญา โอแอนด์เอ็ม ได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และกระทรวงคมนาคมมีแผนที่จะเปิดให้บริการตลอดสาย ภายในปี 2566 จะทำให้การเดินทางจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไปยังภาคตะวันตกของประเทศ เป็นไปโดยสะดวก มีส่วนสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาคให้ดีขึ้น และจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคมขนส่ง รวมทั้งการท่องเที่ยว ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศให้มีเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง และยั่งยืน สืบไป Cr. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง12 พฤศจิกายน 2562