Close
title
f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวสารทางหลวง
title
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 โดยมี นายสุวิชาณ สุระบาล รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 ตำแหน่งที่ 1 พร้อมด้วย นายพิชญ รุ่งเรืองวิโรจน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 ตำแหน่งที่ 2 นายมงคล นวลเกลี้ยง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกรุงเทพ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/งาน ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมในพิธีฯ และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. ณ สำนักงานทางหลวงที่ 13 กรุงเทพฯ #กรมทางหลวง #สายด่วนกรมทางหลวง1586
title
งานนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ มีกิจกรรมประกอบด้วย การลงนาม ถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรออนไลน์

วันนี้ (28 กรกฎาคม 2563) นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ภายใต้ชื่องาน “เถลิงฉัตรกษัตรา เฉลิมพระชนม์ 68 พรรษา ทศมราชัน” ณ บริเวณด้านหน้ากระทรวงคมนาคม โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงคมนาคมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ และ กรมทางหลวงโดย นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวงหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และสื่อมวลชน ร่วมในพิธี การจัดงานนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ มีกิจกรรมประกอบด้วย การลงนามถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรออนไลน์ การจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ นำเสนอเกี่ยวกับพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจนานัปการของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงน้อมนำ สืบสาน ต่อยอดพระราชดำริและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดจนพระราชปณิธานอันแน่วแน่มั่นคงที่ทรงบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ และพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง รวมถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ที่มีต่อกระทรวงคมนาคมอย่างใหญ่หลวง โดยทรงวางรากฐานและพัฒนางานด้านการคมนาคมขนส่งของไทยตลอดมา โดยจัดแสดงนิทรรศการย่อย แบ่งออกเป็น 10 หัวข้อ ได้แก่ “พระทศมราชาใต้พระมหาเศวตฉัตร” “พระราชจริยวัตรงดงามด้วยพระเมตตา” “องค์จอมทัพผู้กล้าแห่งจอมทัพไทย” “ทรงพระปรีชาเกรียงไกรในด้านการบิน” “ทรงเป็นขวัญแผ่นดินด้านสาธารณสุข” “ทรงใส่พระราชหฤทัยส่งเสริมทุกกรณียกิจ” “ทรงอนุรักษ์สรรพชีวิตและสิ่งแวดล้อม” “ทรงพร้อมผดุงศิลปวัฒนธรรมให้ยืนนาน” “ทรงสืบสานโครงการพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช” และ “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน” นอกจากนี้ ยังมีโครงการสำคัญต่างๆ ของกระทรวงฯ ที่แล้วเสร็จ และกำลังดำเนินการในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เช่น สะพานมิตรภาพไทย - เมียนมา แห่งที่ 2 (แม่น้ำเมย/ตองยิน) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - นครราชสีมา ทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอก การก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง การพัฒนาท่าเรือกรุงเทพ ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 การก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 ท่าอากาศยานกระบี่ และท่าอากาศยานขอนแก่น เป็นต้น
title
แจ้งปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราว บนทางหลวงหมายเลข 31 (ถนนวิภาวดีรังสิต) บริเวณ กม.14+700 ฝั่งขาออก บริเวณช่วงถนนวิภาวดีรังสิตเบี่ยงเข้าถนนงามวงศ์วาน

กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงกรุงเทพ แจ้งปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราว บนทางหลวงหมายเลข 31 (ถนนวิภาวดีรังสิต) บริเวณ กม.14+700 ฝั่งขาออก บริเวณช่วงถนนวิภาวดีรังสิตเบี่ยงเข้าถนนงามวงศ์วาน ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 ถึง วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 21.00 – 05.00 น.เพื่อดำเนินการซ่อมแซมผิวจราจร จึงมีความจำเป็นต้องปิดการจราจรชั่วคราวในจุดดังกล่าว ระหว่างดำเนินการอาจทำให้การจราจรติดขัดไม่สะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน และประชาชนทั่วไป กรมทางหลวง ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วยโดยระหว่างดำเนินการ ผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาออกที่ต้องการเบี่ยงเข้าถนนงามวงศ์วาน สามารถใช้ช่องจราจรได้ 1 ช่องทางสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายวรพงษ์ ขวาของ นายช่างโยธาชำนาญงาน ผู้ควบคุมงาน เบอร์โทร 08-1627-4658 หรือสายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีตลอด 24 ชม.) #กรมทางหลวง #สายด่วนกรมทางหลวง1586