f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
Bangkok Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีตผสมร้อน จำนวน 1 รายการ 12/10/2566 411/60/67/03 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 12/10/2566 411/45/67/02 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
3 ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 05/07/2566 411/งท/30/66/76 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
4 ทำงานกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 3902 ตอนควบคุม 0602 ตอน คู้บอน–ประเวศ ระหว่าง กม.49+600–กม.51+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.900 กม.) 12/01/2566 กท.12/2566 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
5 ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีตผสมร้อน จำนวน 1 รายการ 21/09/2566 411/60/66/458 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
6 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะจง 22/09/2566 411/45/66/463 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2566 411/60/66/462 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
8 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 20/09/2566 411/35/66/456 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
9 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 20/09/2566 411/35/66/457 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
10 ซื้อรายการน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ 20/09/2566 411/35/66/455 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
11 ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีตผสมร้อน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2566 411/60/66/458 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2566 411/60/66/454 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2566 411/60/66/450 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
14 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2566 411/70/66/449 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
15 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2566 411/45/66/448 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 461 รายการ