f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
Bangkok Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
หมวดทางหลวงดอนเมือง
ลงวันที่ 26/11/2561

พื้นที่และสายทางในความรับผิดชอบ  ของหมวดทางหลวงดอนเมือง แขวงทางหลวงกรุงเทพ

 

ทางหลวงหมายเลข

หมายเลขควบคุม

                       ตอน

                       กม.-กม.

31

 

งามวงศ์วาน - ดอนเมือง

กม.14+700 – กม.28+500

 

     

 

     

 

ติดต่อเรา

ที่อยู่สำนักงาน  :  40 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

เบอร์โทร : 02 290 0360

เบอร์แฟกซ์ :  ไม่มี

อีเมล์  :  ไม่มี

เฟชบุ๊ก :  หมวดทางหลวงสุทธิสาร แขวงทางหลวงกรุงเทพ

 


'