f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
Bangkok Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
หมวดทางหลวงดอนเมือง
ลงวันที่ 04/04/2566

พื้นที่และสายทางในความรับผิดชอบ  ของหมวดทางหลวงดอนเมือง แขวงทางหลวงกรุงเทพ

 

ทางหลวงหมายเลข

หมายเลขควบคุม

ตอน

กม. กม.

31

0102

งามวงศ์วาน ดอนเมือง

14+700

28+500

 

ติดต่อเรา

ที่อยู่สำนักงาน : 40 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

เบอร์โทร : 02-552-7331 ต่อ 125

หัวหน้าหมวดทางหลวงดอนเมือง : นายณรงค์ศักดิ์ ยังสมุทร์ [โทร : 081-924-0663]  


'