f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
Bangkok Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
หมวดทางหลวงร่มเกล้า
ลงวันที่ 07/04/2566

พื้นที่และสายทางในความรับผิดชอบ  ของหมวดทางหลวงร่มเกล้า แขวงทางหลวงกรุงเทพ

 

ทางหลวงหมายเลข

หมายเลขควบคุม

ตอน

กม. กม.

304

0203

แยกเข้ามีนบุรี – คลองหลวงแพ่ง

26+089

49+885

3119

0101

มีนบุรี  แยกเคหะร่มเกล้า

0+000

5+309

3481

0100

คลองหลวงแพ่ง  ศาลาแดง

0+000

1+570

 

ติดต่อเรา

ที่อยู่สำนักงาน : 58/2 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

เบอร์โทร : 02-009-3549

หัวหน้าหมวดทางหลวงร่มเกล้า : นางสาวสุวิณา เภอบางเข็ม [โทร : 087-939-9229]


'