f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงกรุงเทพ ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีตผสมร้อน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/07/2563 8,298.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงกรุงเทพ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/07/2563 200,978.10 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงกรุงเทพ จ้างทำการตัดชุดเครื่องแบบชุดยามของแขวงทางหลวงกรุงเทพ 15/07/2563 26,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงกรุงเทพ ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีตผสมร้อน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/07/2563 8,514.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงกรุงเทพ ประกาศขายทอดตลาดวัสดุสภาพชำรุด จำนวน 3 รายการ 14/07/2563 164,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงกรุงเทพ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/07/2563 59,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงกรุงเทพ จ้างซ่อมเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/07/2563 5,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงกรุงเทพ ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีตผสมร้อน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/07/2563 8,424.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงกรุงเทพ จ้างเหมา งานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 304 ตอน คลองประปา - คันนายาว บริเวณ กม.12+888 ในทางหลวงหมายเลข 3312 ตอน สนามกีฬาธูปเตมีย์ - ลำลูกกา บริเวณ กม.2+315 (แยก เสมาฟ้าคราม) ปริมาณงาน 2 แห่ง 10/07/2563 63,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงกรุงเทพ จ้างเหมา งานท่อระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 304 ตอน คลองประปา - คันนายาว บริเวณ กม.19+110, กม.19+125, กม.19+140, กม.19+155, กม.19+170 และ กม.19+185 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 6 ฝา 10/07/2563 183,834.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงกรุงเทพ ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีตผสมร้อน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/07/2563 7,218.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงกรุงเทพ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/07/2563 46,531.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงกรุงเทพ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/07/2563 28,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงกรุงเทพ ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีตผสมร้อน จำนวน 1 รายการ 09/07/2563 7,236.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงกรุงเทพ จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ ในทางหลวงหมาเยลข 351 ตอน แยกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - คันนายาว ที่ กม.0+000 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/07/2563 14,454.35 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 993 รายการ