f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
Bangkok Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงกรุงเทพ ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีตผสมร้อน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/10/2564 27,180.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงกรุงเทพ ขายทอดตลาดเครื่องจักร(นอกเงินทุน) ชำรุด จำนวน 1 รายการ 20/10/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงกรุงเทพ ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีตผสมร้อน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/10/2564 18,144.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงกรุงเทพ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/10/2564 96,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงกรุงเทพ ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีตผสมร้อน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/10/2564 18,054.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงกรุงเทพ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ 19/10/2564 22,321.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงกรุงเทพ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ 19/10/2564 14,672.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงกรุงเทพ ขายทอดตลาดเครื่องจักร (นอกเงินทุน) ชำรุด จำนวน 13 รายการ 19/10/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงกรุงเทพ งานค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงร่มเกล้า แขวงทางหลวงกรุงเทพ จ. กรุงเทพมหานคร ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0203 ตอน แยกเข้ามีนบุรี–คลองหลวงแพ่ง ที่ กม.40+517 (ด้านขวาทาง) 18/10/2564 1,200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงกรุงเทพ งานค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงร่มเกล้า แขวงทางหลวงกรุงเทพ จ. กรุงเทพมหานคร ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0203 ตอน แยกเข้ามีนบุรี–คลองหลวงแพ่ง ที่ กม.40+517 (ด้านขวาทาง) 18/10/2564 1,200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงกรุงเทพ ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีตผสมร้อน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/10/2564 9,036.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงกรุงเทพ ทำงานค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงร่มเกล้า แขวงทางหลวงกรุงเทพ จ. กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง 07/10/2564 1,200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงกรุงเทพ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2564 18,816.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงกรุงเทพ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2564 118,898.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงกรุงเทพ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2564 8,520.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,686 รายการ