f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
Bangkok Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงกรุงเทพ ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 24/03/2566 6,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงกรุงเทพ ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 24/03/2566 8,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงกรุงเทพ จ้างเหมางานซ่อมคอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 3119 ตอน แยกเคหะร่มเกล้า- ลาดกระบัง ระหว่าง กม.7+000 - กม.7+200 (ด้านซ้ายทาง) เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 105 ตร.ม. 22/03/2566 229,796.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงกรุงเทพ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ 15/03/2566 56,952.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงกรุงเทพ จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ (บูรณะทรัพย์สิน) ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน แยกเข้ามีนบุรี - คลองหลวงแพ่ง ที่ กม.44+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/03/2566 51,571.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงกรุงเทพ จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ (บูรณะทรัพย์สิน) ทางหลวงหมายเลข 3119 ตอน มีนบุรี - แยกเคหะร่มเกล้า ที่ กม.4+545 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/03/2566 157,964.08 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงกรุงเทพ จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ (บูรณะทรัพย์สิน) ทางหลวงหมายเลข 31 ตอน ดินแดง - งามวงศ์วาน ที่ กม.8+450 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/03/2566 17,115.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงกรุงเทพ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 16/03/2566 118,870.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงกรุงเทพ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/03/2566 50,315.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงกรุงเทพ ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 14/03/2566 19,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงกรุงเทพ ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 14/03/2566 6,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงกรุงเทพ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ 14/03/2566 7,079.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงกรุงเทพ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/03/2566 128,056.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงกรุงเทพ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/03/2566 230,450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงกรุงเทพ จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ (บูรณะทรัพย์สิน) ทางหลวงหมายเลข 31 ตอน ดินแดง - งามวงศ์วาน ที่ กม.12+655 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/03/2566 9,151.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,528 รายการ