f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงกรุงเทพ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2563 91,330.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงกรุงเทพ ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีตผสมร้อน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2563 9,234.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงกรุงเทพ จ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0202 ตอน คันนายาว –แยกเข้ามีนบุรี ตอน 2 ระหว่าง กม.19+600 - กม.24+350 (ด้านซ้ายทาง) เป็นช่วงๆ 1 แห่ง (ปริมาณงาน 61 ต้น) 27/02/2563 3,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงกรุงเทพ ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงกรุงเทพ 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 31 ตอนควบคุม 0102 ตอน งามวงศ์วาน–ดอนเมือง บริเวณ กม. 20+800 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/02/2563 700,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงกรุงเทพ ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีตผสมร้อน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2563 18,126.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงกรุงเทพ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/02/2563 92,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงกรุงเทพ ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/02/2563 157,230.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงกรุงเทพ ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีตผสมร้อน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/02/2563 9,018.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงกรุงเทพ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/02/2563 232,468.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงกรุงเทพ ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/02/2563 7,590.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงกรุงเทพ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/02/2563 83,660.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงกรุงเทพ ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีตผสมร้อน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/02/2563 9,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงกรุงเทพ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 24/02/2563 178,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงกรุงเทพ ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีตผสม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/02/2563 9,090.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงกรุงเทพ ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีตผสมร้อน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2563 9,036.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 703 รายการ