f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานบูรณะทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0203 ตอน แยกเข้ามีนบุรี-คลองหลวงแพ่ง ตอน 1 ระหว่าง กม. 27+500 - กม. 30+300 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 4,670 ตร.ม. 13/04/2563 กท/e./17/2563 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
2 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ (Asphalt Overlay) ทางหลวงหมายเลข 3902 ตอนควบคุม 0602 ตอน คู้บอน–ประเวศ ระหว่าง กม.52+420 - กม.53+000 ปริมาณงาน 6,960 ตร.ม. 13/04/2563 กท/e./16/2563 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
3 จ้างเหมาทำงานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3312 ตอนควบคุม 0100 ตอน สนามกีฬาธูปเตมีย์ – ลำลูกกา ระหว่าง กม.3+000 –กม.3+500 (บริเวณวัดโพสพผลเจริญ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/04/2563 63047129775 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
4 จ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 351 ตอนควบคุม 0100 ตอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - คันนายาว ตอน 6 ระหว่าง กม.10+500 - กม.11+500 เป็นช่วงๆ 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,024 ม.) 07/04/2563 กท./e/27/2563 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
5 งานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0201 ตอน คลองประปา – คันนายาว ระหว่าง กม.10+600 – 11+200 เป็นช่วงๆ (สะพานข้ามวงเวียนหลักสี่) และ กม.8+851 (สะพานข้ามแยกหลักสี่) ปริมาณงาน 2 แห่ง 01/04/2563 63037434009 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
6 จ้างเหมาทำงานป้ายจราจรทางหลวงหมายเลข 31 ตอนควบคุม 0101 ตอน ดินแดง – งามวงศ์วาน ระหว่าง กม.4+990 – กม.14+700 เป็นช่วง ๆ, ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0201 ตอน คลองประปา – คันนายาว ระหว่าง กม.5+651 -กม.19+600 เป็นช่วงๆ และทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0202 ตอนคันนายาว – แยกเข้ามีนบุรี ระหว่าง กม.19+600 - กม.26+075 เป็นช่วง ๆ 1 แห่ง (ปริมาณงาน 156.51 ตร.ม.) 01/04/2563 63047003828 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
7 จ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 31 ตอนควบคุม 0101 ตอน ดินแดง – งามวงศ์วาน ระหว่าง กม.10+300 – กม.10+700 1 แห่ง (ปริมาณงาน 20 ต้น) 31/03/2563 630347619697 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
8 งานปรับปรุงด้านเรขาคณิตของทาง ทางหลวงหมายเลข 3901 , 3902 ตอนควบคุม 0602 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์-ประเวศ , คู้บอน - ประเวศ บริเวณ กม. 59+800 (จุดกลับรถใต้สะพานคลองปากน้ำ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 31/03/2563 63037337626 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
9 จ้างเหมาทำงานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3119 ตอนควบคุม 0101 ตอน มีนบุรี – แยกเคหะร่มเกล้า ตอน 1 บริเวณ กม.4+310 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/03/2563 63037595187 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
10 งานจ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 351 ตอนควบคุม 0100 ตอน มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์-คันนายาว ตอน 6 ระหว่าง กม.10+500 – กม.11+500 เป็นช่วง ๆ 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,024 ม.) 30/03/2563 63037599905 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
11 จ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0203 ตอน แยกเข้ามีนบุรี – คลองหลวงแพ่ง ตอน 2 ระหว่าง กม.34+685-กม.40+185 เป็นช่วงๆ 1 แห่ง (ปริมาณงาน 40 ต้น) 27/03/2563 63037558430 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
12 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3902 ตอนควบคุม 0602 ตอน คู้บอน-ประเวศ ระหว่าง กม.58+925-กม.60+000 ปริมาณงาน 11,287 ตร.ม. 27/03/2563 63037337962 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
13 จ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0202 ตอน คันนายาว – แยกเข้ามีนบุรี ตอน 1 ระหว่าง กม.19+600 – กม.22+000 (ด้านขวาทาง) เป็นช่วงๆ 1 แห่ง(ปริมาณงาน 61 ต้น) 27/03/2563 63037458257 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
14 ทำงานเสริมผิวแอสฟัลต์ (Asphalt Overlay) ทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0602 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์-ประเวศ ระหว่าง กม.60+300-กม.61+900 ปริมาณงาน 19,200 ตร.ม. 26/03/2563 63037335962 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
15 งานบูรณะทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 351 ตอนควบคุม 0100 ตอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์-คันนายาว ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+000 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 3,615 ตร.ม. 25/03/2563 63037287864 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 38 รายการ