f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
Bangkok Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงร่มเกล้า แขวงทางหลวงกรุงเทพ จ. กรุงเทพมหานคร ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0203 ตอน แยกเข้ามีนบุรี–คลองหลวงแพ่ง ที่ กม.40+517 (ด้านขวาทาง) 18/10/2564 กท./e/1/2565 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
2 ทำงานค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงร่มเกล้า แขวงทางหลวงกรุงเทพ จ. กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง 11/10/2564 64107103763 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
3 ทำงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 350 ตอนควบคุม 0100 ตอน รัชดาภิเษก-รามอินทรา ระหว่าง กม.4+400 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/11/2563 - แขวงทางหลวงกรุงเทพ
4 ทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3119 ตอนควบคุม 0101 , 0102 ตอนมีนบุรี – แยกเคหะร่มเกล้า , แยกเคหะร่มเกล้า - ลาดกระบัง ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+330 และ 16/11/2563 กท./e/14/2564 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
5 ทำงานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3312 ตอนควบคุม 0100 ตอนสนามกีฬาธูปเตมีย์ - ลำลูกกา ตอน 2 ระหว่าง กม.0+119 - กม.0+120 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/11/2563 กท./e/13/2564 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
6 จ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0202 ตอน คันนายาว ถึง แยกเข้ามีนบุรี ตอน 1 ระหว่าง กม.23+632 - กม.25+457 (ด้านขวาทาง) เป็นช่วงๆ 1 แห่ง (ปริมาณงาน 26 ต้น) 16/11/2563 กท./e/11/2564 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
7 จ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง) ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0202 ตอน คันนายาว – แยกเข้ามีนบุรี ตอน 2 ระหว่าง กม.22+500 - กม.26+090 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/11/2563 กท./e/12/2564 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
8 จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 351 ตอนควบคุม 0100 ตอน มหาวิทยาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ – คันนายาว ระหว่าง กม.0+000 - กม.12+328 1 แห่ง (ปริมาณงาน 7,150 ตร.ม) 13/11/2563 กท./e/10/2564 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
9 จ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0203 ตอน แยกเข้ามีนบุรี - คลองหลวงแพ่ง ตอน 2 ระหว่าง กม.26+000 - กม.27+750 และกม.30+199-กม.30+201 ปริมาณงาน 3 แห่ง 13/11/2563 กท./e/9/2564 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
10 จ้างเหมาทำงานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3119 ตอนควบคุม 0101 ตอน มีนบุรี – แยกเคหะร่มเกล้า ที่ กม.3+650 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/11/2563 กท./e/7/2564 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
11 จ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง) ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0201 ตอน คลองประปา – คันนายาว ตอน 3 กม.8+500 – กม.9+150 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/11/2563 กท./e/6/2564 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
12 จ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3481 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองหลวงแพ่ง - ศาลาแดง ตอน 1 ระหว่าง กม.0+100 - กม.1+500 เป็นช่วงๆ 1 แห่ง (ปริมาณงาน 34 ต้น) 13/11/2563 63117212635 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
13 จ้างเหมาทำงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0202 ตอน คันนายาว-แยกเข้ามีนบุรี บริเวณ กม. 23+898 (สะพานข้ามคลองบางชัน) และ กม. 26+089 (Over Pass รามอินทรา) ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/11/2563 63107275824 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
14 จ้างเหมาทำงานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 350 ตอนควบคุม 0100 ตอน รัชดาภิเษก-รามอินทรา ระหว่าง กม.0+000-กม.0+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/11/2563 63107275152 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
15 จ้างเหมาทำงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0202 ตอน คันนายาว-แยกเข้ามีนบุรี บริเวณ กม. 23+898 (สะพานข้ามคลองบางชัน) และ กม. 26+089 (Over Pass รามอินทรา) ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/11/2563 63107275824 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 56 รายการ