f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0202 ตอน คันนายาว –แยกเข้ามีนบุรี ตอน 2 ระหว่าง กม.19+600 - กม.24+350 (ด้านซ้ายทาง) เป็นช่วงๆ 1 แห่ง (ปริมาณงาน 61 ต้น) 27/02/2563 27/02/2563 63027295035 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
2 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงกรุงเทพ 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 31 ตอนควบคุม 0102 ตอน งามวงศ์วาน–ดอนเมือง บริเวณ กม. 20+800 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/02/2563 27/02/2563 63027509646 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
3 งานกำแพงกันเศษวัสดุตกหล่นบนราวสะพานแบบโปร่ง (ACRYLIC PANEL PROTECTION GUARD) ทางหลวงหมายเลข 350 ตอนควบคุม 0100 ตอน รัชดาภิเษก- รามอินทรา ระหว่าง กม.3+690-กม.3+790 (ด้านซ้ายทางและขวาทาง) ปริมาณงาน 200 เมตร 19/11/2562 19/11/2562 62117074744 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
4 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 31 ตอนควบคุม 0102 ตอน งามวงศ์วาน-ดอนเมือง ระหว่าง กม.25+500–กม.26+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/08/2562 22/08/2562 62087408587 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
5 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0201 ตอน คลองประปา ถึง คันนายาว ระหว่าง กม. 5+651- กม. 12+000 (ด้านซ้ายทางและขวาทาง) เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 12,617 เมตร 16/08/2562 16/08/2562 62087311024 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
6 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0203 ตอน แยกเข้ามีนบุรี ถึง คลองหลวงแพ่ง ระหว่าง กม. 30+800 - กม. 31+600 (ด้านซ้ายทางและขวาทาง) เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 4,180 ตร.ม. 16/08/2562 16/08/2562 411.X_26300_304 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
7 งานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด บนทางหลวงหมายเลข 3119 ตอนควบคุม 0102 ตอน แยกเคหะร่มเกล้า–ลาดกระบัง ระหว่าง กม.5+700 - กม.6+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/06/2562 25/06/2562 คค 06074/(พ)/5.1/39/2562 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
8 จ้างเหมาทำงานแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข 351 ตอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - คันนายาว ตอน 1 ระหว่าง กม.1+609–กม.2+130 (จุดกลับรถคลองบางบัว) ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/03/2562 29/03/2562 คค.6074/(พ)/5.1/18/2562 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
9 งานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด บนทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0203 ตอน แยกเข้ามีนบุรี–คลองหลวงแพ่ง บริเวณ กม.35+155 (หน้าบริษัทซีพีเอฟ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/02/2562 22/02/2562 คค 06074/(พ)/5.1/9/2562 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
10 งานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0203 ตอน แยกเข้ามีนบุรี–คลองหลวงแพ่ง บริเวณ กม. 33+523 (หน้าวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก) ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/02/2562 22/02/2562 คค 06074/(พ)/5.1/10/2562 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
11 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยของแขวงทางหลวงกรุงเทพ เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน แยกเข้ามีนบุรี - คลองหลวงแพ่ง กม.39+800–กม.40+300 (เป็นช่วงๆ 14/02/2562 14/02/2562 สทล.13ขท.กรุงเทพ.2/วผ.006/62 ลงวันที่ 13 กพ. 2562 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 รายการ