f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
Bangkok Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 11 รายการ 08/02/2566 411/งท/30/66/35 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
2 จ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3481 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองหลวงแพ่ง - ศาลาแดง ตอน 1 ระหว่าง กม.0+100 - กม.1+500 เป็นช่วงๆ 1 แห่ง (ปริมาณงาน 34 ต้น) 02/12/2563 กท./e/8/2564 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
3 จ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง) ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0202 ตอน คันนายาว – แยกเข้ามีนบุรี ตอน 2 ระหว่าง กม.22+500 - กม.26+090 ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/12/2563 กท./e/12/2564 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
4 ซื้อครุภัณฑ์โทรทัศน์ แอลอีดี จำนวน 1 รายการ 25/05/2563 411/10/63/275 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
5 ซื้อน้ำมันเชื้อพลิง จำนวน 1 รายการ 22/11/2562 411/35/63/32 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 รายการ