f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 17/01/2563 17/01/2563 411/60/63/105 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 17/01/2563 17/01/2563 411/60/63/104 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
3 ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีตผสมร้อน จำนวน 1 รายการ 17/01/2563 17/01/2563 411/60/63/103 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
4 จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 17/01/2563 17/01/2563 411/งท/-/63/17 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
5 จ้างซ่อมเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 17/01/2563 17/01/2563 411/งท/-/63/16 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
6 ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2563 16/01/2563 411/งท/30/63/15 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2563 16/01/2563 411/60/63/98 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2563 16/01/2563 411/60/63/97 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
9 ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีตผสมร้อน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2563 16/01/2563 411/60/63/96 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2563 16/01/2563 411/60/63/99 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
11 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 16/01/2563 16/01/2563 411/45/63/102 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
12 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ 16/01/2563 16/01/2563 411/50/63/101 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
13 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 16/01/2563 16/01/2563 411/40/63/100 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
14 ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีตผสมร้อน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2563 15/01/2563 411/60/63/95 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
15 จ้างเหมา ทำการงานถ่ายเอกสารสำเนา เดือน ตุลาคม 2562 - พฤศจิกายน 2562 14/01/2563 14/01/2563 411/-/63/94 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 613 รายการ