f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2563 28/02/2563 411/60/63/153 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
2 ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีตผสมร้อน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2563 28/02/2563 411/60/63/152 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
3 ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีตผสมร้อน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2563 27/02/2563 411/60/63/151 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
4 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/02/2563 26/02/2563 411/45/63/150 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
5 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/02/2563 26/02/2563 411/60/63/149 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
6 ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีตผสมร้อน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/02/2563 26/02/2563 411/60/63/148 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
7 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/02/2563 26/02/2563 411/35/63/145 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
8 ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/02/2563 25/02/2563 411/งท/30/63/30 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/02/2563 25/02/2563 411/60/63/147 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
10 ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีตผสมร้อน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/02/2563 25/02/2563 411/60/63/146 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
11 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 24/02/2563 24/02/2563 411/45/63/144 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
12 ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีตผสม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/02/2563 24/02/2563 411/60/63/143 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
13 ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีตผสมร้อน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2563 21/02/2563 411/60/63/142 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
14 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/02/2563 20/02/2563 411/งท/30/63/29 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
15 ซื้ออะไหล่เครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/02/2563 20/02/2563 411/งท/30/63/28 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 670 รายการ