f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
Bangkok Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีตผสมร้อน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/10/2564 411606508 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
2 ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีตผสมร้อน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/10/2564 411/60/65/06 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/10/2564 411/60/65/07 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
4 ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีตผสมร้อน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/10/2564 411/60/65/04 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
5 ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีตผสมร้อน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/10/2564 411/60/65/01 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2564 4116064473 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
7 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2564 411/35/64/467 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
8 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2564 4114064472 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
9 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 22/09/2564 64097611486 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
10 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ 22/09/2564 64097611301 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
11 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ 22/09/2564 64097625010 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
12 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ 22/09/2564 64097625010 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
13 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ 22/09/2564 64097624680 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2564 411/60/64/466 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2564 411/60/64/465 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,553 รายการ