f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
Bangkok Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 23/02/2567 411/60/67/195 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ 22/02/2567 411/60/67/194 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
3 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 22/02/2567 411/45/67/193 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
4 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 21/02/2567 411/45/67/192 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 21/02/2567 411/60/67/191 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 20/02/2567 411/60/67/190 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
7 ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ 14/02/2567 411/งท/30/67/36 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
8 ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ 14/02/2567 411/งท/30/67/37 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
9 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ (บูรณะทรัพย์สิน)ทางหลวงหมายเลข 31 ตอน ดินแดง - งามวงศ์วาน ที่ กม.14+310ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/02/2567 411/-/67/189 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
10 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ (บูรณะทรัพย์สิน)ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน แยกเข้ามีนบุรี ? คลองหลวงแพ่ง ที่ กม.47+280ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/02/2567 411/-/67/188 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
11 ซื้อใบมีดตัดหญ้า จำนวน 1 รายการ 13/02/2567 411/งท/30/67/35 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
12 ซื้อเเบตเตอรี่ จำนวน 1 รายการ 13/02/2567 411/งท/30/67/34 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
13 ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีตผสมร้อน จำนวน 1 รายการ 13/02/2567 411/60/67/187 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
14 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ (บูรณะทรัพย์สิน)ทางหลวงหมายเลข 31 ตอน ดินแดง - งามวงศ์วาน ที่ กม.12+600ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/02/2567 411/-/67/186 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
15 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ (บูรณะทรัพย์สิน)ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน แยกมีนบุรี ? คู้ขวา (สุวินทวงศ์) ที่ กม.26+465ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/02/2567 411/-/67/185 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,789 รายการ