f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีตผสมร้อน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/07/2563 411/60/63/334 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
2 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/07/2563 411/35/63/330 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
3 จ้างทำการตัดชุดเครื่องแบบชุดยามของแขวงทางหลวงกรุงเทพ 15/07/2563 411/-/63/333 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
4 ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีตผสมร้อน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/07/2563 4116063332 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
5 ประกาศขายทอดตลาดวัสดุสภาพชำรุด จำนวน 3 รายการ 14/07/2563 กท.3/2563 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/07/2563 4116063331 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
7 จ้างซ่อมเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/07/2563 411/งท/-/63/49 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
8 ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีตผสมร้อน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/07/2563 411/60/63/329 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
9 จ้างเหมา งานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 304 ตอน คลองประปา - คันนายาว บริเวณ กม.12+888 ในทางหลวงหมายเลข 3312 ตอน สนามกีฬาธูปเตมีย์ - ลำลูกกา บริเวณ กม.2+315 (แยก เสมาฟ้าคราม) ปริมาณงาน 2 แห่ง 10/07/2563 411/-/63/328 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
10 จ้างเหมา งานท่อระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 304 ตอน คลองประปา - คันนายาว บริเวณ กม.19+110, กม.19+125, กม.19+140, กม.19+155, กม.19+170 และ กม.19+185 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 6 ฝา 10/07/2563 411/-/63/327 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
11 ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีตผสมร้อน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/07/2563 4116063326 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
12 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/07/2563 4114063325 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
13 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/07/2563 4114063324 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
14 ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีตผสมร้อน จำนวน 1 รายการ 09/07/2563 411/60/63/323 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
15 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ ในทางหลวงหมาเยลข 351 ตอน แยกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - คันนายาว ที่ กม.0+000 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/07/2563 411/-/63/321 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 895 รายการ