f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
Bangkok Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 24/03/2566 411/งท/30/66/50 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
2 ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 24/03/2566 411/งท/30/66/51 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
3 จ้างเหมางานซ่อมคอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 3119 ตอน แยกเคหะร่มเกล้า- ลาดกระบัง ระหว่าง กม.7+000 - กม.7+200 (ด้านซ้ายทาง) เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 105 ตร.ม. 22/03/2566 411-66244 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
4 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ 15/03/2566 411/40/66/236 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
5 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ (บูรณะทรัพย์สิน) ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน แยกเข้ามีนบุรี - คลองหลวงแพ่ง ที่ กม.44+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/03/2566 411-66242 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
6 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ (บูรณะทรัพย์สิน) ทางหลวงหมายเลข 3119 ตอน มีนบุรี - แยกเคหะร่มเกล้า ที่ กม.4+545 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/03/2566 411-66241 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
7 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ (บูรณะทรัพย์สิน) ทางหลวงหมายเลข 31 ตอน ดินแดง - งามวงศ์วาน ที่ กม.8+450 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/03/2566 411-66237 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 16/03/2566 411/60/66/240 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
9 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/03/2566 411/45/66/239 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
10 ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 14/03/2566 411/งท/30/66/49 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
11 ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 14/03/2566 411/งท/30/66/48 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
12 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ 14/03/2566 411/50/66/235 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
13 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/03/2566 411/45/66/233 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/03/2566 411/60/66/234 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
15 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ (บูรณะทรัพย์สิน) ทางหลวงหมายเลข 31 ตอน ดินแดง - งามวงศ์วาน ที่ กม.12+655 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/03/2566 411-66232 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,328 รายการ