f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อแแอสฟัลท์คอนกรีตผสมร้อน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/12/2563 411/60/64/48 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
2 ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีตผสมร้อน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/12/2563 411/60/64/45 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
3 ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีตผสมร้อน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/12/2563 411/60/64/42 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
4 ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีตผสมร้อน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2563 411/60/64/41 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2563 411/60/64/35 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2563 411/60/64/33 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2563 411/60/64/32 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2563 411/60/64/31 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
9 ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/12/2563 411/งท/30/64/12 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
10 ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/12/2563 411/งท/30/64/13 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
11 ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/12/2563 411/งท/30/64/14 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
12 ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/12/2563 411/งท/30/64/11 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
13 ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีตผสมร้อน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/11/2563 411/60/64/25 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/12/2563 411406447 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
15 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/12/2563 411506446 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,053 รายการ