f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
Bangkok Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 05/10/2564 แขวงทางหลวงกรุงเทพ ทำงานค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงร่มเกล้า แขวงทางหลวงกรุงเทพ จ. กรุงเทพมหานคร ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0203 ตอน แยกเข้ามีนบุรี-คลองหลวงแพ่ง ที่ กม.40+517 (ด้านขวา เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 16/07/2564 แขวงทางหลวงกรุงเทพ จ้างซ่อมเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 16/06/2564 แขวงทางหลวงกรุงเทพ งานทำความสะอาด ในทางหลวงหมายเลข 31 ตอน ดินแดง-งามวงศ์วาน ระหว่าง กม.10+625-กม.10+920 ทางขนาน ด้านขวาทาง, กม.10+455-กม.10+750 ทางขนาน ด้านซ้ายทาง และกม.10+455-กม.10+795 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 15/06/2564 แขวงทางหลวงกรุงเทพ งานโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง จัดซื้อหลักนำทางยางพารา (Natural Rubber Guide Post: RGP) จำนวน 722 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 13/11/2563 แขวงทางหลวงกรุงเทพ จ้างเหมาทำงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 350 ตอนควบคุม 0100 ตอน รัชดาภิเษก - รามอินทรา ระหว่าง กม.4+400 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 12/11/2563 แขวงทางหลวงกรุงเทพ จ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง) ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0201 ตอน คลองประปา – คันนายาว ตอน 3 ระหว่าง กม.8+500 – กม.9+150 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 12/11/2563 แขวงทางหลวงกรุงเทพ งานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง) ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0202 ตอน คันนายาว - แยกเข้ามีนบุรี ตอน 2 ระหว่าง กม.22+500 - กม.26+090 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 12/11/2563 แขวงทางหลวงกรุงเทพ งานจ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3119 ตอนควบคุม 0101 , 0102 ตอน มีนบุรี – แยกเคหะร่มเกล้า , แยกเคหะร่มเกล้า - ลาดกระบัง ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+330 และ กม.7+900 – กม.9+900 1 แห่ง (ปริมาณงาน 4,400 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 12/11/2563 แขวงทางหลวงกรุงเทพ จ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0203 ตอน แยกเข้ามีนบุรี - คลองหลวงแพ่ง ตอน 2 ระหว่าง กม.26+000 - กม.27+750 และ กม.30+199 - กม.30+201 ปริมาณงาน 3 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 11/11/2563 แขวงทางหลวงกรุงเทพ จ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3481 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองหลวงแพ่ง - ศาลาแดง ตอน 1 ระหว่าง กม.0+100 - กม.1+500 เป็นช่วงๆ 1 แห่ง (ปริมาณงาน 34 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 65 รายการ