f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 07/04/2563 แขวงทางหลวงกรุงเทพ งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3312 ตอนควบคุม 0100 ตอน สนามกีฬาธูปเตมีย์-ลำลูกกา ระหว่าง กม.3+000-กม.3+500 (บริเวณวัดโพสพผลเจริญ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 24/03/2563 แขวงทางหลวงกรุงเทพ จ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0202 ตอน คันนายาว - แยกเข้ามีนบุรี ตอน 1 ระหว่าง กม.19+600 - กม.22+000 (ด้านขวาทาง) เป็นช่วงๆ 1 แห่ง (ปริมาณงาน 61 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 24/03/2563 แขวงทางหลวงกรุงเทพ จ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 351 ตอนควบคุม 0100 ตอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - คันนายาว ตอน 6 ระหว่าง กม.10+500 - กม.11+500 เป็นช่วงๆ 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,024 ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 23/03/2563 แขวงทางหลวงกรุงเทพ งานจ้างเหมาทำงานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3119 ตอนควบคุม 0101 ตอน มีนบุรี – แยกเคหะร่มเกล้า ตอน 1 บริเวณ กม.4+310 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 23/03/2563 แขวงทางหลวงกรุงเทพ จ้างเหมาทำงานป้ายจราจรทางหลวงหมายเลข 31 ตอนควบคุม 0101 ตอน ดินแดง – งามวงศ์วาน ระหว่าง กม.4+990 – กม.14+700 เป็นช่วง ๆ, ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0201 ตอน คลองประปา – คันนายาว ระหว่าง กม.5+651 -กม.19+600 เป็นช่วงๆ และทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0202 ต เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 23/03/2563 แขวงทางหลวงกรุงเทพ งานจ้างเหมาทำงานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3119 ตอนควบคุม 0101 ตอน มีนบุรี – แยกเคหะร่มเกล้า ตอน 1 บริเวณ กม.4+310 ปริมาณงาน 1 แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
7 23/03/2563 แขวงทางหลวงกรุงเทพ งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 31 ตอนควบคุม 0101 ตอน ดินแดง – งามวงศ์วาน ระหว่าง กม.10+300 – กม.10+700 1 แห่ง (ปริมาณงาน 20 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 23/03/2563 แขวงทางหลวงกรุงเทพ งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0203 ตอน แยกเข้ามีนบุรี – คลองหลวงแพ่ง ตอน 2 ระหว่าง กม.34+685-กม.40+185 เป็นช่วงๆ 1 แห่ง (ปริมาณงาน 40 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 20/03/2563 แขวงทางหลวงกรุงเทพ จ้างเหมาทำงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0201 ตอน คลองประปา - คันนายาว ระหว่าง กม.10+600 - 11+200 เป็นช่วงๆ (สะพานข้ามวงเวียนหลักสี่) และ กม.8+851 (สะพานข้ามแยกหลักสี่) ปริมาณงาน 2 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 17/03/2563 แขวงทางหลวงกรุงเทพ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3902 ตอนควบคุม 0602 ตอน คู้บอน-ประเวศ ระหว่าง กม.58+925 - กม.60+000 ปริมาณงาน 11,287 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 42 รายการ