f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 24/02/2563 แขวงทางหลวงกรุงเทพ งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 3119 ตอนควบคุม 0101, 0102 ตอน มีนบุรี - แยกเคหะร่มเกล้า - ลาดกระบัง ตอน 3 ระหว่าง กม.0+000 - กม.9+900 (ด้านซ้ายทาง) เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 6,693 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 24/02/2563 แขวงทางหลวงกรุงเทพ งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 351 ตอนควบคุม 0100 ตอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - คันนายาว ตอน 2 ระหว่าง กม.1+600 - กม.7+260 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 12,845 เมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 24/02/2563 แขวงทางหลวงกรุงเทพ งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 3312 ตอนควบคุม 0100 ตอน สนามกีฬาธูปเตมีย์ - ลำลูกกา ตอน 2 ระหว่าง กม.2+094 - กม.9+000 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 12,539 เมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 21/02/2563 แขวงทางหลวงกรุงเทพ ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงกรุงเทพ 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 31 ตอนควบคุม 0102 ตอน งามวงศ์วาน–ดอนเมือง บริเวณ กม. 20+800 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 17/02/2563 แขวงทางหลวงกรุงเทพ งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0202 ตอน คันนายาว –แยกเข้ามีนบุรี ตอน 2 ระหว่าง กม.19+600 - กม.24+350 (ด้านซ้ายทาง) เป็นช่วงๆ 1 แห่ง (ปริมาณงาน 61 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 06/11/2562 แขวงทางหลวงกรุงเทพ งานกำแพงกันเศษวัสดุตกหล่นบนราวสะพานแบบโปร่ง (ACRYLIC PANEL PROTECTION GUARD) ทางหลวงหมายเลข 350 ตอนควบคุม 0100 ตอน รัชดาภิเษก - รามอินทรา ระหว่าง กม. 3+690 - กม. 3+790 (ด้านซ้ายทางและขวาทาง) ปริมาณงาน 200 เมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 29/10/2562 แขวงทางหลวงกรุงเทพ งานกำแพงกันเศษวัสดุตกหล่นบนราวสะพานแบบโปร่ง (ACRYLIC PANEL PROTECTION GUARD) ตอนควบคุม 0100 ตอน รัชดาภิเษก - รามอินทรา ระหว่าง กม. 3+690 - กม. 3+790 (ด้านซ้ายทางและขวาทาง) ปริมาณงาน 200 เมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 20/08/2562 แขวงทางหลวงกรุงเทพ งานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 31 ตอนควบคุม 0102 ตอน งามวงศ์วาน-ดอนเมือง ระหว่าง กม.25+500 - กม.26+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 14/08/2562 แขวงทางหลวงกรุงเทพ งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0201 ตอน คลองประปา ถึง คันนายาว ระหว่าง กม. 5+651- กม. 12+000 (ด้านซ้ายทางและขวาทาง) เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 12,617 เมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 14/08/2562 แขวงทางหลวงกรุงเทพ งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0203 ตอน แยกเข้ามีนบุรี ถึง คลองหลวงแพ่ง ระหว่าง กม. 30+800 - กม. 31+600 (ด้านซ้ายทางและขวาทาง) เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 4,180 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 18 รายการ