f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด จำนวน 34 รายการ 13/01/2563 13/01/2563 411/งท/1/2563 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
2 งานกำแพงกันเศษวัสดุตกหล่นบนราวสะพานแบบโปร่ง (ACRYLIC PANEL PROTECTION GUARD) ทางหลวงหมายเลข 350 ตอนควบคุม 0100 ตอน รัชดาภิเษก - รามอินทรา ระหว่าง กม. 3+690 - กม. 3+790 (ด้านซ้ายทางและขวาทาง) ปริมาณงาน 200 เมตร 25/11/2562 25/11/2562 กท./e.1/2563 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
3 งานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 31 ตอนควบคุม 0102 ตอน งามวงศ์วาน-ดอนเมือง ระหว่าง กม.25+500 - กม.26+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/08/2562 28/08/2562 กท/e./37/2562 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
4 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0203 ตอน แยกเข้ามีนบุรี ถึง คลองหลวงแพ่ง ระหว่าง กม. 30+800 - กม. 31+600 (ด้านซ้ายทางและขวาทาง) เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 4,180 ตร.ม. 22/08/2562 22/08/2562 กท/e./36/2562 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
5 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0201 ตอน คลองประปา ถึง คันนายาว ระหว่าง กม. 5+651- กม. 12+000 (ด้านซ้ายทางและขวาทาง) เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 12,617 เมตร 22/08/2562 22/08/2562 กท/e./35/2562 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
6 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0203 ตอน แยกเข้ามีนบุรี ถึง คลองหลวงแพ่ง ระหว่าง กม. 30+800 - กม. 31+600 (ด้านซ้ายทางและขวาทาง) เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 4,180 ตร.ม. 22/08/2562 22/02/2562 กท/e./36/2562 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
7 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สภาพชำรุด จำนวน 20 รายการ 19/08/2562 19/08/2562 กท.3/2562 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
8 ผลการขายทอดตลาดวัสดุชำรุด จำนวน 8 รายหการ 05/08/2562 22/07/2562 กท.2/2562 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2562 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
9 ขายทอดตลาดวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด จำนวน 3 รายการ 23/07/2562 23/07/2562 411/งท/3/2562 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
10 ขายทอดตลาดวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด จำนวน 2 รายการ 18/07/2562 18/07/2562 411/งท/2/2562 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
11 งานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด บนทางหลวงหมายเลข 3119 ตอนควบคุม 0102 ตอน แยกเคหะร่มเกล้า–ลาดกระบัง ระหว่าง กม.5+700 - กม.6+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/07/2562 01/07/2562 กท/e./34/2562 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
12 ขายทอดตลาดวัสดุสภาพชำรุด จำนวน 8 รายการ 20/06/2562 20/06/2562 กท.2/2562 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
13 ยกเลิกประกาศขายทอดตลาด วัสดุสภาพชำรุด จำนวน 8 รายการ ตามประกาศ ที่ กท.1/2562 ลว. 8 พฤษภาคม 2562 07/06/2562 07/06/2562 กท.1/2562 ลว. 8 พฤษภาคม 2562 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
14 ขายทอดตลาดวัสดุสภาพชำรุด จำนวน 8 รายการ 08/05/2562 08/05/2562 กท.1/2562 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
15 งานแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข 351 ตอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์-คันนายาว ตอน 1 ระหว่าง กม. 1+609 ถึง กม. 2+130 (จุดกลับรถคลองบางบัว) ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/04/2562 04/04/2562 กท/e./33/2562 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 19 รายการ