f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
Bangkok Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ 16/02/2566 กท./ท./5/2566 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
2 จ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 31 ตอน งามวงศ์วาน - ดอนเมือง ระหว่าง กม.22+625 - กม.24+759 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 552 ม.) 17/01/2566 กท./e/12/2566 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
3 จ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 31 ตอน งามวงศ์วาน - ดอนเมือง ระหว่าง กม.22+625 - กม.24+759 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 552 ม.) 05/01/2566 กท./e/12/2566 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
4 จ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 3902 ตอน บึงคำพร้อย – คู้บอน ระหว่าง กม.32+200 – กม.38+470 1 แห่ง (ปริมาณงาน 560 ม.) 09/01/2566 กท./e/11/2566 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
5 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 31 ตอน งามวงศ์วาน-ดอนเมือง ระหว่าง กม.27+500-กม.28+500 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 21,600 ตร.ม. 15/11/2565 กท./e/10/2566 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
6 งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 3312 ตอน สนามกีฬาธูปเตย์มี-ลำลูกกา ระหว่าง กม.2+000-กม.6+400 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 14,000 ตร.ม. 15/11/2565 กท./e/9/2566 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
7 จ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน แยกเข้ามีนบุรี – คลองหลวงแพ่ง ตอน 2 ระหว่าง กม.42+125 – กม.42+226, กม.42+610 – กม.42+960 และ กม.43+620 – กม.44+170 (ด้านซ้ายทางและขวาทาง) 1 แห่ง (ปริมาณงาน 66 ต้น) 07/11/2565 กท./e/7/2566 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
8 จ้างเหมาทำงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 351 ตอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ – คันนายาว ตอน 2 ระหว่าง กม.0+595 – กม.11+100 เป็นแห่งๆ 1 แห่ง (ปริมาณงาน 314.50 ตร.ม.) 09/11/2565 กท./e/8/2566 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
9 งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 31 ตอน งามวงศ์วาน-ดอนเมือง ตอน 1 ระหว่าง กม.25+600-กม.28+500 ด้านขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 6,200 ตร.ม. 03/11/2565 กท./e/6/2566 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
10 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3701 ตอน ถนนศรีนครินทร์ - ลาดกระบัง ระหว่าง กม.0+312 - กม.22+375 เป็นช่วงๆ ทางหลวงหมายเลข 3702 ตอน ถนนศรีนครินทร์ - ลาดกระบัง ระหว่าง กม.0+352 - กม.22+435 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/11/2565 กท./e/5/2566 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
11 จ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3902 ตอน คู้บอน - ประเวศ ตอน 1 ระหว่าง กม.45+800 - กม.46+720 1 แห่ง (ปริมาณงาน 26 ต้น) 02/11/2565 กท./e/4/2566 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
12 จ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3901 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์ – ประเวศ ตอน 2 ระหว่าง กม.57+400 – กม.57+855 และ กม.62+150 – กม.62+500 2 แห่ง (ปริมาณงาน 23 ต้น) 01/11/2565 กท./e/3/2566 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
13 จ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3902 ตอน คู้บอน – ประเวศ ตอน 3 ระหว่าง กม.55+600 – กม.56+800 1 แห่ง (ปริมาณงาน 34 ต้น) 01/11/2565 กท./e/2/2566 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
14 ทำงานค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงสะพานสูง แขวงทางหลวงกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 31 ตอน งามวงศ์วาน-ดอนเมือง ที่ กม.20+800 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/09/2565 กท./e/1/2566 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
15 งานกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน คลองประปา-คันนายาว ที่ กม.6+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/07/2565 กท./e/18/2565 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 126 รายการ