f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
Bangkok Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 11 รายการ 07/02/2566 411/งท/30/66/35 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
2 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3702 ตอนควบคุม 0100 ตอน ถนนศรีนครินทร์–บางควาย (ชื่อตอนเดิม) ถนนศรีนครินทร์–ลาดกระบัง (ชื่อตอนใหม่) ระหว่าง กม.19+080–กม.20+300 และกม.21+000– กม.22+435 ปริมาณงาน 20,160 ตร.ม. 11/01/2565 กท./e/14/2565 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
3 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 31 ตอนควบคุม 0102 ตอน งามวงศ์วาน-ดอนเมือง ตอน 1 ระหว่างกม.19+565–กม.21+466 ทางขนาน ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 27,000 ตร.ม. 10/01/2565 กท./e/9/2565 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
4 ขายมูลดินที่ได้จากโครงการก่อสร้างสายพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 2 ทางหลวงหมายเลข 351 ระหว่างกม.12+000-กม.12+327.688 เป็นปริมาณมูลดินดี จำนวน 12,100.23 ลบ.ม.(หลวม) โดยวิธีขายทอดตลาด 18/01/2565 กท./ท./6/2565 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
5 ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด จำนวน 4 รายการ 14/12/2564 กท./ท./5/2565 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
6 ขายมูลดินที่ขุดในโครงการก่อสร้างสายพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 2 ทางหลวงหมายเลข 351 ระหว่าง กม.12+000 - กม.12+327.688 เป็นปริมาณมูลดินดี จำนวน 12,100.23 ลบ.ม. (หลวม) โดยวธีฃายทอดตลาด 02/12/2564 กท./ท./4/2565 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
7 ขายทอดตลาดเครื่องจักร(นอกเงินทุน) ชำรุด จำนวน 1 รายการ 23/11/2564 กท./ท./2/2565 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
8 การขายมูลดินที่ได้จากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต สัญญาที่ 1 บริเวณห้าแยกลาดพร้าว ระหว่าง กม.10+500 และบริเวณวงเวียนหลักสี่ ระหว่าง กม.18+100 – กม.19+000 16/07/2564 กท./ท./11/2564 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
9 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร (นอกเงินทุน) ชำรุด 09/07/2564 กท./ท./10/2564 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
10 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร (นอกเงินทุน) ชำรุด 09/04/2564 กท./ท./8/2564 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
11 ประกาศขายทอดตลาดวัสดุสภาพชำรุด จำนวน 13 รายการ 28/01/2564 กท./ท./4/2564 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
12 จ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3481 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองหลวงแพ่ง - ศาลาแดง ตอน 1 ระหว่าง กม.0+100 - กม.1+500 เป็นช่วงๆ 1 แห่ง (ปริมาณงาน 34 ต้น) 02/12/2563 กท./e/8/2564 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
13 จ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง) ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0202 ตอน คันนายาว – แยกเข้ามีนบุรี ตอน 2 ระหว่าง กม.22+500 - กม.26+090 ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/12/2563 กท./e/12/2564 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
14 ประกาศขายทอดตลาดวัสดุสภาพชำรุด จำนวน 3 รายการ 18/08/2563 กท.3/2563 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
15 จ้างเหมาทำงานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3312 ตอนควบคุม 0100 ตอน สนามกีฬาธูปเตมีย์ – ลำลูกกา ระหว่าง กม.3+000 –กม.3+500 (บริเวณวัดโพสพผลเจริญ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/04/2563 63047129775 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 รายการ