f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2563 411/35/63/286 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
2 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 พร้อมระบบปฏิบัติการแบบ (OEM) จำนวน 1 รายการ 02/06/2563 411/10/63/290 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
3 จ้างเหมา ซ่อมทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน และทางจักรยาน ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยกคปอ. - สนามกีฬาธูปเตมีย์ ระหว่าง กม.24+700 - กม.27+710 ทางหลวงหมายเลข 31 ตอน งามวงศ์วาน - ดอนเมือง ระหว่าง กม.25+405 - กม.25+415 ปริมาณงาน 279 เมตร 02/06/2563 411/-/63/289 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
4 จ้างเหมา งานซ่อมคอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 31 ตอน ดินแดง - งามวงศ์วาน บริเวณ กม.14+700 (ทางขนานด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 280 ตร.ม. 02/06/2563 411/-/63/288 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
5 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/06/2563 411/45/63/284 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
6 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 1 รายการ 28/05/2563 411/10/63/281 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
7 จ้างเหมา งานป้ายจราจร (Repair of Traffic Sign) ในทางหลวงหมายเลข 3701, 3702 ตอน ถนนศรีนครินทร์ - บางควาย ระหว่าง กม.0+400 - กม.20+300 ปริมาณงาน 69.86 ตร.ม. 26/05/2563 411/-/63/278 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
8 จ้างเหมา งานบำรุงรักษา ราวกันอันตราย กำแพงกันอันตราย ในทางหลวงหมายเลข 31 ตอน ดินแดง - งามวงศ์วาน ระหว่าง กม.5+826 - กม.11+000 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 5,500 ตร.ม. 26/05/2563 411/-/63/277 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
9 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 25/05/2563 411/35/63/268 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
10 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 21/05/2563 4113563263 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
11 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 20/05/2563 411/45/63/262 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 20/05/2563 411/60/63/264 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 20/05/2563 411/60/63/265 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
14 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง 13/05/2563 411/35/63/256 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
15 ซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 รายการ 08/05/2563 411/10/63/255 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 239 รายการ