f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง 11/09/2563 411/35/63/404 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
2 จ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง) ทางหลวงหมายเลข 351 ตอนควบคุม 0100 ตอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - คันนายาว บริเวณ กม.0+000 (อุโมงค์เกษตรฯ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/08/2563 - แขวงทางหลวงกรุงเทพ
3 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/08/2563 411/35/63/392 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
4 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/08/2563 411/45/63/383 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
5 จ้างเหมา งานทางระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 31 ตอน งามวงศ์วาน - ดอนเมือง ระหว่าง กม.14+500 - 14+650 และ กม.19+170 - กม.19+302 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/08/2563 411/-/63/381 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
6 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/08/2563 411/35/63/378 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
7 63087269560 14/08/2563 411/35/63/378 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
8 ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีตผสมร้อน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/08/2563 411/60/63/371 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
9 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/07/2563 411/45/63/367 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
10 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง 30/07/2563 411/35/63/362 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
11 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 24/07/2563 411/45/63/358 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
12 จ้างเหมา งานจราจรสงเคราะห์ และสิ่งอำนวยความปลอดภัย ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์ - ประเวศ ระหว่าง กม.50+000 - กม.50+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/07/2563 411/-/63/360 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
13 จ้างเหมา งานรางระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 31 ตอน ดินแดง - งามวงศ์วาน ระหว่าง กม.14+800 - กม.15+003 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 203 เมตร 23/07/2563 411/-/63/355 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
14 จ้างเหมา งานท่อระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 31 ตอน ดินแดง - งามวงศ์วาน ระหว่าง กม.7+000 - กม.7+200 ช่องทางหลัก (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 4 ฝา 22/07/2563 411/-/63/352 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
15 จ้างเหมา งานท่อระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 31 ตอน งามวงศ์วาน - ดอนเมือง ระหว่าง กม.14+810 - กม.15+090 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 16 ฝา 22/07/2563 411/-/63/349 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 265 รายการ