f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
Bangkok Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 างเหมาทำงานบำรุงรักษา ราวอันตราย กำแพงกันอันตราย รั้วเขตทาง แผงกั้นอุปกรณ์ ดูดซับแรงกระแทก และราวกันอันตรายประเภทอื่นๆ ทางหลวงหมายเลข 31 ตอน งามวงศ์วาน - ดอนเมืองที่ กม.22+700 (สะพานกลับรถหน้าอาคารคลังสินค้าท่าอากาศยานดอนเมือง)ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/02/2567 411/-/67/182 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 08/01/2567 411/45/67/120 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
3 จ้างเหมางานตีเส้น ในทางหลวงหมายเลข 304 ตอน คลองประปา - คันนายาว ระหว่าง กม.5+651 - กม.8+750 ปริมาณงาน 1,290.00 ตร.ม. 22/12/2566 411/-/67/108 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
4 จ้างเหมาทำงานซ่อมคอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 3119 ตอน มีนบุรี-แยกเคหะร่มเกล้าระหว่าง กม.2+010-กม.2+070 (ด้านขวาทาง) เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 210.00 ตร.ม. 29/11/2566 411/-/67/86 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
5 จ้างเหมาทำงานทาสีกำแพงกันอันตราย ในทางหลวงหมายเลข 336 ตอน ทางแยกต่างระดับลาดพร้าว ระหว่าง กม.0+000-กม.0+851 ปริมาณงาน 1,280.00 ตร.ม. 27/11/2566 411/-/67/81 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
6 จ้างเหมางานปะซ่อม ในทางหลวงหมายเลข 3902 ตอน บึงคำพร้อย - คู้บอนระหว่าง กม.30+900 - กม.31+100 และ กม.37+840 - กม.38+100ปริมาณงาน 1,020 ตร.ม. 27/11/2566 411/-/67/80 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
7 จ้างเหมาทำงานบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความปลอดภัยอื่นๆ ในทางหลวงหมายเลข 3312ตอน สนามกีฬาธูปะเตมีย์ ? ลำลูกกา ระหว่าง กม.0+000 - กม.12+348ปริมาณงาน 124 ต้น 22/11/2566 411/-/67/77 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
8 จ้างทำงานตีเส้น ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยก คปอ.-สนามกีฬาธูปะเตมีย์ ระหว่าง กม.25+300 - กม.26+950 ด้านซ้ายทางและขวาทาง ปริมาณงาน 1,200.00 ตร.ม. 21/11/2566 411/-/67/70 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
9 จ้างเหมาทำงานซ่อมคอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 3119 ตอน แยกเคหะร่มเกล้า-ลาดกระบัง ระหว่าง กม.7+970-กม.9+200 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 210.00 ตร.ม. 21/11/2566 411/-/67/69 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
10 วัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 16/11/2566 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
11 จ้างเหมาทำงานท่อระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 304 ตอน คลองประปา - คันนายาว ระหว่าง กม.5+700 - กม.19+280ปริมาณงาน 10 แห่ง 07/11/2566 411/-/67/40 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
12 จ้างเหมาทำงานท่อระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยก คปอ. - สนามกีฬาธูปะเตมีย์ ระหว่าง กม.24+825 ? 24+895 ปริมาณงาน 3 แห่ง 07/11/2566 411/-/67/39 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
13 จ้างเหมาทำงานซ่อมคอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 3119 ตอน มีนบุรี - แยกเคหะร่มเกล้าระหว่าง กม.7+970 - กม.9+200 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 210.00 ตร.ม. 07/11/2566 411/-/67/38 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
14 จ้างเหมาทำงานปะซ่อม ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยก คปอ.- สนามกีฬาธูปะเตมีย์ . ระหว่าง กม. 27+300 และทางหลวงหมายเลข 3312 ตอน สนามกีฬาธูปะเตมีย์-ลำลูกกา ระหว่าง กม.0+000-0+100 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 560.00 ตร.ม. 01/11/2566 411/-/67/28 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
15 จ้างเหมาทำงานตีเส้นและเครื่องหมายจราจร (Traffic of Painting and Marking)ในทางหลวงหมายเลข 351 ตอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ? คันนายาว ระหว่าง กม. 1+000 กม. 8+100 ปริมาณงาน 930.00 ตร.ม. 01/11/2566 411/-/67/27 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 697 รายการ