f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
Bangkok Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ 19/10/2564 64107182093 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
2 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ 19/10/2564 64107182584 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
3 ทำงานค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงร่มเกล้า แขวงทางหลวงกรุงเทพ จ. กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง 07/10/2564 64107103763 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
4 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2564 411/35/64/467 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2564 411/60/64/466 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2564 411/60/64/465 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
7 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2564 411/45/64/459 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
8 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2564 4113564457 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
9 จ้างเหมา งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน อนุสาวรีย์หลักสี่ - สะพานใหม่ ระหว่าง กม.18+100 - กม.19+000 (ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/09/2564 411/-/64/450 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
10 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/09/2564 411/35/64/446 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/09/2564 411/60/64/449 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
12 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวนร 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/09/2564 411/45/64/447 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/08/2564 411/60/64/430 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
14 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ (บูรณะทรัพย์สิน) ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน แยกเข้ามีนบุรี - คลองหลวงแพ่ง ที่ กม. 36+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/08/2564 411-64424 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
15 ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 23/08/2564 64087396339 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 446 รายการ