f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง) ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0202 ตอน คันนายาว - แยกเข้ามีนบุรี ตอน 2 ระหว่าง กม.22+500 - กม.26+090 ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/12/2563 กท./e/17/2564 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2563 411/60/64/35 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2563 411/60/64/33 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2563 411/60/64/32 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2563 411/60/64/31 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
6 จ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3481 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองหลวงแพ่ง - ศาลาแดง ตอน 1 ระหว่าง กม.0+100 - กม.1+500 เป็นช่วงๆ 1 แห่ง (ปริมาณงาน 34 ต้น) 02/12/2563 กท./e/16/2564 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 02/12/2563 411/60/64/43 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2563 411/60/64/39 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
9 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2563 411/45/64/36 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
10 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 01/12/2563 411/35/64/40 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
11 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 30/11/2563 411/35/64/40 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 28 รายการ 30/11/2563 411/60/64/31 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
13 จ้างเหมา งานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 304 ตอน คันนายาว - แยกเข้ามีนบุรี บริเวณ กม.13+000 (แยกลาดปลาเค้า) ในทางหลวงหมายเลข 351 ตอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - คันนายาว บริเวณ กม.9+177 (แยกนวมินทร์) ปริมาณงาน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/11/2563 411/-/64/26 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
14 ทำงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 350 ตอนควบคุม 0100 ตอน รัชดาภิเษก-รามอินทรา ระหว่าง กม.4+400 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/11/2563 - แขวงทางหลวงกรุงเทพ
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/11/2563 411/60/64/24 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 302 รายการ