f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/07/2563 411/35/63/330 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
2 จ้างเหมา งานท่อระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 304 ตอน คลองประปา - คันนายาว บริเวณ กม.19+110, กม.19+125, กม.19+140, กม.19+155, กม.19+170 และ กม.19+185 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 6 ฝา 10/07/2563 411/-/63/327 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/06/2563 411/60/63/310 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 10/06/2563 411/60/63/303 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
5 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/2563 411/45/63/297 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
6 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/06/2563 411/45/63/294 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
7 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/06/2563 411/45/63/293 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
8 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2563 411/35/63/286 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
9 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 พร้อมระบบปฏิบัติการแบบ (OEM) จำนวน 1 รายการ 02/06/2563 411/10/63/290 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
10 จ้างเหมา ซ่อมทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน และทางจักรยาน ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยกคปอ. - สนามกีฬาธูปเตมีย์ ระหว่าง กม.24+700 - กม.27+710 ทางหลวงหมายเลข 31 ตอน งามวงศ์วาน - ดอนเมือง ระหว่าง กม.25+405 - กม.25+415 ปริมาณงาน 279 เมตร 02/06/2563 411/-/63/289 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
11 จ้างเหมา งานซ่อมคอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 31 ตอน ดินแดง - งามวงศ์วาน บริเวณ กม.14+700 (ทางขนานด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 280 ตร.ม. 02/06/2563 411/-/63/288 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
12 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/06/2563 411/45/63/284 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
13 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 1 รายการ 28/05/2563 411/10/63/281 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
14 จ้างเหมา งานป้ายจราจร (Repair of Traffic Sign) ในทางหลวงหมายเลข 3701, 3702 ตอน ถนนศรีนครินทร์ - บางควาย ระหว่าง กม.0+400 - กม.20+300 ปริมาณงาน 69.86 ตร.ม. 26/05/2563 411/-/63/278 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
15 จ้างเหมา งานบำรุงรักษา ราวกันอันตราย กำแพงกันอันตราย ในทางหลวงหมายเลข 31 ตอน ดินแดง - งามวงศ์วาน ระหว่าง กม.5+826 - กม.11+000 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 5,500 ตร.ม. 26/05/2563 411/-/63/277 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 246 รายการ