f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
Bangkok Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมางานซ่อมคอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 3119 ตอน แยกเคหะร่มเกล้า- ลาดกระบัง ระหว่าง กม.7+000 - กม.7+200 (ด้านซ้ายทาง) เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 105 ตร.ม. 22/03/2566 411-66244 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
2 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 08/03/2566 411/35/66/227 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
3 จ้างเหมางานปรับระดับ ในทางหลวงหมายเลข 302 ตอน แยกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์- สี่แยกแคราย ระหว่าง กม.1+450 - กม.2+070 (สะพานข้ามแยกบางเขน) ด้านซ้ายทางและขวาทาง ปริมาณงาน 152 ตัน 28/02/2566 411-66214 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
4 ซืัอวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ 24/02/2566 411/50/66/208 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
5 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ 24/02/2566 411/50/66/209 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
6 จ้างเหมางานปรับระดับ ในทางหลวงหมายเลข 3312 ตอน สนามกีฬาธูปเตมีย์ - ลำลูกกา ระหว่าง กม.12+175 - กม.12+348 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 149 ตัน 15/02/2566 411-66196 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
7 จ้างเหมางานปรับระดับ ในทางหลวงหมายเลข 3312 ตอน สนามกีฬาธูปเตมีย์ - ลำลูกกา ที่ กม.11+200 (สะพานคลอง5) ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 153 ตัน 14/02/2566 411/-/66/191 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
8 จ้างเหมางานท่อระบายน้ำ ทล.31 ตอน ดินแดง - งามวงศ์วาน ระหว่าง กม.6+315,6+625 (ด้านซ้ายทาง) ทางหลัก,กม.6+690 (ด้านซ้ายทาง) ทางขนาน ทล. 302 ตอน แยกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - สี่แยกแคราย ระหว่าง กม.1+169 - กม.2+137 (ด้านซ้ายทางและขวาทาง) ปริมาณงาน 5 แห่ง 14/02/2566 411/-/66/192 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
9 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 08/02/2566 411/35/66/184 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
10 จ้างเหมางานท่อระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยกเข้าคปอ.-สนามกีฬาธูปเตมีย์ ที่ กม.27+145.60-กม.27+657.70 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 15 แห่ง 19/01/2566 411-66156 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
11 จ้างเหมางานไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 304 ตอน คันนายาว - แยกเข้ามีนบุรี ที่ กม.22+050 ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/01/2566 411-66155 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
12 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 18/01/2566 411/35/66/148 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
13 จ้างเหมางานปะซ่อม ในทางหลวงหมายเลข 304 ตอน แยกเข้ามีนบุรี - คลองหลวงแพ่ง ระหว่าง กม.40+100 - กม.40+635 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1,231.00 ตร.ม. มีรายละเอียด ดังนี้ 16/01/2566 411-66143 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
14 งานซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในตู้ระบบไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 31 ตอน ดินแดง-งามวงศ์วาน, งามวงศ์วาน-ดอนเมือง ที่ กม.8+635, กม.13+390 (ด้านขวาทาง) และ กม.15+290, กม.15+700, กม.21+850 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 5 แห่ง 09/01/2566 กท./พ.1/ค/1/2566 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
15 จ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 31 ตอน งามวงศ์วาน - ดอนเมือง ระหว่าง กม.22+625 - กม.24+759 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 552 ม.) 11/01/2566 กท./e/12/2566 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 656 รายการ