f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
Bangkok Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/11/2562 411/งท/30/63/3 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 รายการ