f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
Bangkok Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือเดือน ม.ค.-มี.ค.67 02/04/2567 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (เดือนต.ค.66 ถึงเดือน ธ.ค. 66) 08/01/2567 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ(เดือน ก.ค. 66 ถีง เดือน ก.ย.66) 02/10/2566 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ(เดือนเม.ย. 66 ถึง เดือน มิ.ย. 66) 04/07/2566 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 1 (เดือนต.ค. - ธ.ค. 2565) 27/04/2566 ประกาศไตรมาสที่ 1 เดือน ต.ค. - ธ.ค. 2565 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566) 03/04/2566 ไตรมาสที่ 2 เดือน ม.ค.- มี.ค. 66 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
7 ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/11/2562 411/งท/30/63/3 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 รายการ