f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
Bangkok Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 11/11/2564 ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2564
2 11/11/2564 กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564
3 11/11/2564 ประชุมหารือหนังสือร้องเรียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
4 11/11/2564 แขวงทางหลวงกรุงเทพ นำทีมจิตอาสาช่วยประสานงาน "ศูนย์ฉีดวัคซีน สถานีกลางบางซื่อ" วันที่ 11 ตุลาคม 2564
5 11/11/2564 แขวงทางหลวงกรุงเทพ นำทีมจิตอาสาช่วยประสานงาน "ศูนย์ฉีดวัคซีน สถานีกลางบางซื่อ" วันที่ 6 ตุลาคม 2564
6 30/09/2564 พิธีมอบโล่ที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 ผ่านระบบZoom
7 30/09/2564 ประชุมแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อลดผลกระทบในช่วงฤดูฝน
8 30/09/2564 ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาผิวจราจรและระบบระบายน้ำ ตามแนวก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู และงานไฟฟ้าใต้ดินของ กฟน.
9 01/07/2564 แขวงทางหลวงกรุงเทพ นำทีมจิตอาสาช่วยประสานงาน "ศูนย์ฉีดวัคซีน สถานีกลางบางซื่อ" ครั้งที่ 2
10 28/06/2564 แขวงทางหลวงกรุงเทพ นำทีมจิตอาสาช่วยประสานงาน "ศูนย์ฉีดวัคซีน สถานีกลางบางซื่อ"
11 12/05/2564 ใช้โปรแกรมZOOM ประชุมหาทางแก้ไขปัญหาถนนลำลูกกา
12 11/05/2564 แก้ไขปัญหาการระบายน้ำของโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรีประชุม
13 01/05/2564 แขวงทางหลวงกรุงเทพดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อ COVID-19 ที่กรมทางหลวง
14 27/04/2564 แขวงทางหลวงกรุงเทพ ดำเนินมาตรการทำความสะอาดฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19
15 07/04/2564 พิธีเปิด "Kick off ความเร็ว 120" บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32