f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
Bangkok Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
31 04/04/2566 กรมทางหลวง อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 พร้อมเปิด วิ่งฟรีมอเตอร์เวย์ 7 วัน เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนสู่ภูมิภาคต่างๆ
32 03/04/2566 กรมทางหลวง จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมทางหลวงปีที่ 111 พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวงทุกมิติให้มีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนนและพัฒนาคุณภาพการให้บริการของระบบทางหลวงอย่างยั่งยืน
33 29/03/2566 กรมทางหลวงเปิดพิกัดใหม่ “ถนนสายดอกตะแบก” สีชมพูสุดโรแมนติก บนถนนพหลโยธิน
34 23/03/2566 กรมทางหลวง ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค แจกจ่ายน้ำประปาช่วยเหลือประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์ภัยแล้ง ตั้งแต่มีนาคมเป็นต้นไป
35 21/03/2566 กรมทางหลวงเปิดงานวิจัย “การศึกษาเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากอุบัติเหตุบนทางหลวงที่เกี่ยวเนื่องจากการขับขี่หลับใน” นำร่องแล้ว 3 จังหวัด
36 20/03/2566 กรมทางหลวงขยาย ทล.419 บ.นาขา - บ.ควนปริง 4 ช่องจราจร แล้วเสร็จ เชื่อมโยงโครงข่ายการเดินทางจากอำเภอห้วยยอดมายังตัวจังหวัดตรัง
37 11/11/2564 ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2564
38 11/11/2564 กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564
39 11/11/2564 ประชุมหารือหนังสือร้องเรียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
40 11/11/2564 แขวงทางหลวงกรุงเทพ นำทีมจิตอาสาช่วยประสานงาน "ศูนย์ฉีดวัคซีน สถานีกลางบางซื่อ" วันที่ 11 ตุลาคม 2564
41 11/11/2564 แขวงทางหลวงกรุงเทพ นำทีมจิตอาสาช่วยประสานงาน "ศูนย์ฉีดวัคซีน สถานีกลางบางซื่อ" วันที่ 6 ตุลาคม 2564
42 30/09/2564 พิธีมอบโล่ที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 ผ่านระบบZoom
43 30/09/2564 ประชุมแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อลดผลกระทบในช่วงฤดูฝน
44 30/09/2564 ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาผิวจราจรและระบบระบายน้ำ ตามแนวก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู และงานไฟฟ้าใต้ดินของ กฟน.
45 01/07/2564 แขวงทางหลวงกรุงเทพ นำทีมจิตอาสาช่วยประสานงาน "ศูนย์ฉีดวัคซีน สถานีกลางบางซื่อ" ครั้งที่ 2