f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
Bangkok Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
16 30/05/2566 กรมทางหลวงขยาย ทล.2445 สาย บ.แสลงโทน – ห้วยเสว แล้วเสร็จ เพิ่มศักยภาพระบบโลจิสติกส์และอุตสาหกรรม จ.บุรีรัมย์ สู่อินโดจีน
17 29/05/2566 กรมทางหลวง ได้รับรางวัลหน่วยงานที่พัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ตามมาตรฐาน Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) จากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
18 19/05/2566 กรมทางหลวง บูรณะปรับปรุง ทล.2 สาย บ.ห้วยหินลาด - อ.โนนสะอาด ระยะทาง 30 กิโลเมตร แล้วเสร็จ เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งภาคอีสานเชื่อม สปป.ลาว
19 11/05/2566 กรมทางหลวง ขยาย 4 ช่องจราจร ทล.210 สายหนองบัวลำภู-เลย ตอน อ.นาวัง-บ.วังสำราญ จ.หนองบัวลำภู ระยะทาง 19.8 กิโลเมตร แล้วเสร็จ เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งในพื้นที่ภาคอีสานตอนบน
20 10/05/2566 ขอเชิญประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 38 สายทางยกระดับอนุสรณ์สถาน - รังสิต พ.ศ.......
21 10/05/2566 ขอเชิญประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงสัมปทาน พ.ศ.......
22 09/05/2566 กรมทางหลวงขยาย ทล.2445 สาย บุรีรัมย์ – ต.แสลงโทน – อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ แล้วเสร็จ ยกระดับด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ของภาคอีสาน
23 03/05/2566 กรมทางหลวง พร้อมอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางบนทางหลวงในช่วงวันหยุดยาว 4 – 7 พ.ค. 66 สอบถามสภาพจราจรโทร 1586
24 25/04/2566 กรมทางหลวง ขยาย 4 ช่องจราจร ทล.4051 สายสตูล-ท่าเรือเจ๊ะบิลัง จ.สตูล แล้วเสร็จ สนับสนุนการท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน
25 11/04/2566 กรมทางหลวงเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัย พร้อมดูแลประชาชนเดินทางตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566
26 11/04/2566 ครม. ไฟเขียว ยกเว้นค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์สาย 7 และ 9 ช่วงสงกรานต์ฟรี 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 12 - 18 เม.ย. 66 เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกให้ประชาชน
27 08/04/2566 กรมทางหลวงเดินหน้าเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เชื่อมโยงโครงข่ายแบบไร้รอยต่อ ยกระดับการเดินทางระหว่างภูมิภาคอย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
28 08/04/2566 กรมทางหลวงแนะนำเส้นทางเลือกจากกรุงเทพฯ สู่ภูมิภาคต่าง ๆ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก รวดเร็วในการเดินทาง สอบถามโทร 1586 ฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง
29 07/04/2566 กรมทางหลวงลงพื้นที่เช็คความคืบหน้ามอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี เติมเต็มโครงข่ายการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ คาดให้บริการได้ในปี 68
30 07/04/2566 สบายใจหายห่วง เช็กข้อมูลการเดินทางปีที่แล้ว ช่วยวางแผนการเดินทางในปีนี้