f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
Bangkok Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
16 08/04/2566 กรมทางหลวงเดินหน้าเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เชื่อมโยงโครงข่ายแบบไร้รอยต่อ ยกระดับการเดินทางระหว่างภูมิภาคอย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
17 08/04/2566 กรมทางหลวงแนะนำเส้นทางเลือกจากกรุงเทพฯ สู่ภูมิภาคต่าง ๆ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก รวดเร็วในการเดินทาง สอบถามโทร 1586 ฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง
18 07/04/2566 กรมทางหลวงลงพื้นที่เช็คความคืบหน้ามอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี เติมเต็มโครงข่ายการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ คาดให้บริการได้ในปี 68
19 07/04/2566 สบายใจหายห่วง เช็กข้อมูลการเดินทางปีที่แล้ว ช่วยวางแผนการเดินทางในปีนี้
20 04/04/2566 กรมทางหลวง อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 พร้อมเปิด วิ่งฟรีมอเตอร์เวย์ 7 วัน เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนสู่ภูมิภาคต่างๆ
21 03/04/2566 กรมทางหลวง จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมทางหลวงปีที่ 111 พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวงทุกมิติให้มีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนนและพัฒนาคุณภาพการให้บริการของระบบทางหลวงอย่างยั่งยืน
22 29/03/2566 กรมทางหลวงเปิดพิกัดใหม่ “ถนนสายดอกตะแบก” สีชมพูสุดโรแมนติก บนถนนพหลโยธิน
23 23/03/2566 กรมทางหลวง ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค แจกจ่ายน้ำประปาช่วยเหลือประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์ภัยแล้ง ตั้งแต่มีนาคมเป็นต้นไป
24 21/03/2566 กรมทางหลวงเปิดงานวิจัย “การศึกษาเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากอุบัติเหตุบนทางหลวงที่เกี่ยวเนื่องจากการขับขี่หลับใน” นำร่องแล้ว 3 จังหวัด
25 20/03/2566 กรมทางหลวงขยาย ทล.419 บ.นาขา - บ.ควนปริง 4 ช่องจราจร แล้วเสร็จ เชื่อมโยงโครงข่ายการเดินทางจากอำเภอห้วยยอดมายังตัวจังหวัดตรัง
26 11/11/2564 ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2564
27 11/11/2564 กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564
28 11/11/2564 ประชุมหารือหนังสือร้องเรียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
29 11/11/2564 แขวงทางหลวงกรุงเทพ นำทีมจิตอาสาช่วยประสานงาน "ศูนย์ฉีดวัคซีน สถานีกลางบางซื่อ" วันที่ 11 ตุลาคม 2564
30 11/11/2564 แขวงทางหลวงกรุงเทพ นำทีมจิตอาสาช่วยประสานงาน "ศูนย์ฉีดวัคซีน สถานีกลางบางซื่อ" วันที่ 6 ตุลาคม 2564