f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
Bangkok Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประชุมหารือหนังสือร้องเรียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
ลงวันที่ 11/11/2564

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา10.00น.
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกรุงเทพ พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการ และตัวแทนจากนครบาลสายไหมกับสถานีตำรวจภูธรคูคต ร่วมประชุมหารือหนังสือร้องเรียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร การ์เด้นโฮม ช้อปปิ้ง พลาซ่า เรื่อง การรุกล้ำพื้นที่บริเวณด้านหน้าการ์เด้นโฮม ช้อปปิ้ง พลาซ่า (ถนนพหลโยธิน กม.26)


'