f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
Bangkok Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
"ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา แขวงทางหลวงกรุงเทพ" ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2566
ลงวันที่ 24/05/2566

ภาพการปฏิบัติงาน"ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา แขวงทางหลวงกรุงเทพ" ของแขวงทางหลวงกรุงเทพ สำนักงานทางหลวงที่ 13
เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชน


'